Jump to content

Wp/krj/Tuod nga Simbahan ni Hesus

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | krj
(Redirected from Wp/krj/Tood nga Simbahan ni Hesus)
Wp > krj > Tuod nga Simbahan ni Hesus

Sangka hilway nga simabahan ang "True Jesus Church" (Tood nga Simbahan ni Hesus) nga gintokod sa Beijing, China kang 1917. Kadya, may rudyan nga 2.5 milyon ka miyembro ang simbahan sa apat-ka-polo-kag-lima nga pongsod sa anum ka kontinyente. Sakup kang Penetkostal nga sangay kang Kristanismo ang simbahan nga nag-tohaw kang ika-darwa-ka-polo nga siglo. Nagapati ang simbahan sa teolohiya kang Isarahanun nga Pentekostal (doktrina kang Ngaran ni Jesus). Ompisa kang 1983, gintokod ang simbahan sa Pilipinas. Gina-amar kang simabahan nga ipalapnag ang Polong sa tanan nga pongsod, bago ang Ikarwa ng Pag-abot ni hesus.

Amo dya nga polo ka doktrina kang pagparatihan kang simbahan:

  1. Espirito Santo (Balaan nga Kalag)
  2. Bunyag
  3. Paghogas kang Kahig
  4. Balaan nga Komonyon
  5. Adlaw kang Sabbath
  6. Hesokristo
  7. Ang Bibliya
  8. Kalowasan
  9. Ang simbahan
  10. Orihi nga Paghokom