Jump to content

Wp/cop/Ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ)
Wp > cop > Ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
Ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥⲥⲓⲟⲩ.

Ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲧⲉ ⲓⲉ ϧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲥⲓⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓϣⲱⲡϣ. Ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 365 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲉ 366 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲑⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲑⲏⲉϣⲁⲥⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̀ϥⲧⲟⲉ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲧⲉⲥϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

Ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ ⲉⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲙ̀ⲫⲁⲣⲁⲱ. Ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϭⲓ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ. Ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲥ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 284 ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅.

Ⲛⲉⲥⲁⲃⲟⲧ[edit | edit source]

Ⲟⲩⲟⲛ 12 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ:

Ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲉⲙϩⲓⲧ Ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲣⲏⲥ
1. Ⲑⲱⲟⲩⲧ Ⲑⲟⲟⲩⲧ
2. Ⲡⲁⲱⲡⲓ (ⲡⲁⲟⲡⲓ) Ⲡⲁⲁⲡⲉ
3. Ⲁⲑⲱⲣ Ϩⲁⲑⲱⲣ
4. Ⲭⲟⲓⲁⲕ Ⲕⲓⲁϩⲕ
5. Ⲧⲱⲃⲓ Ⲧⲟⲩⲃⲉ
6. Ⲉⲙϣⲓⲣ Ⲉⲙϣⲓⲣ
7. Ⲫⲁⲙⲉⲡⲱⲑ Ⲡⲁⲣⲙ̅ϩⲁⲧ (ⲡⲁⲣⲙϩⲟⲧⲡ)
8. Ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ
9. Ⲡⲁϣⲟⲛⲥ ⲡⲁϣⲁⲛⲥ (ⲡⲁϣⲟⲛⲥ)
10. Ⲡⲁⲱⲛⲓ ⲡⲁⲱⲛⲉ
11. Ⲉⲡⲏⲡ ⲉⲡⲏⲡ
12. Ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲙⲉⲥⲱⲣ
13. Ⲡⲓⲕⲟⲩⲓϫⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲃⲟⲧ: ⲉⲧⲉ ⲡⲓ5 ⲓⲉ ⲡⲓ6 ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲧⲉⲩⲧⲉⲣⲟⲛ ⲉⲡⲁⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲛ

Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲉⲡⲏⲡ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲧⲁⲯⲁⲧⲉ (ⲧⲁⲡⲥⲟⲧⲉ) ϧⲉⲛϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲣⲏⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲩⲥⲁϯ (ⲇⲁⲟⲩⲥⲁϯ) ϧⲉⲛϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲓⲟⲙ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲁⲩ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉϯⲣⲟⲙⲡⲓ. Ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϯⲣⲟⲙⲡⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲉⲣϣⲁⲓ ⲉ̀ⲡϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϭⲓⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ7 ⲙ̀ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲥⲟⲩ29 ⲙ̀ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ. Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 30 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ 5 ⲓⲉ 6 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁⲣⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲡⲁⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲛ.

Ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲏ[edit | edit source]