Wp/cop/ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
ϯⲣⲟⲙⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥⲥⲓⲟⲩ.

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲧⲉ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲥⲓⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓϣⲱⲡϣ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 365 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲉ 366 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲑⲁ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲟ ⲑⲏⲉϣⲁⲥⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̀ϥⲧⲟⲉ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲧⲉⲥϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ ⲉⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲙ̀ⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϭⲓ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 284 ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅.

ⲛⲉⲥⲁⲃⲟⲧ[edit | edit source]

ⲟⲩⲟⲛ 12 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ:

 1. ⲑⲱⲟⲩⲧ
 2. ⲡⲁⲱⲡⲓ (ⲡⲁⲟⲡⲓ)
 3. ⲁⲑⲱⲣ
 4. ⲭⲟⲓⲁⲕ
 5. ⲧⲱⲃⲓ
 6. ⲉⲙϣⲓⲣ
 7. ⲫⲁⲙⲉⲡⲱⲑ
 8. ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ
 9. ⲡⲁϣⲟⲛⲥ
 10. ⲡⲁⲱⲛⲓ
 11. ⲉⲡⲏⲡ
 12. ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ
 13. ⲡⲓⲕⲟⲩⲓϫⲓ `ⲛⲁⲃⲟⲧ: ⲉⲧⲉ ⲡⲓ5 ⲓⲉ ⲡⲓ6 ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲉⲩⲧⲉⲣⲟⲛ.

ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲁⲟⲩⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲃⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ:

 1. ⲑⲟⲟⲩⲧ
 2. ⲡⲁⲁⲡⲉ
 3. ϩⲁⲑⲱⲣ
 4. ⲕⲓⲁϩⲕ
 5. ⲧⲟⲩⲃⲉ
 6. ⲉⲙϣⲓⲣ
 7. ⲡⲁⲣⲙ̅ϩⲁⲧ (ⲡⲁⲣⲙϩⲟⲧⲡ)
 8. ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ
 9. ⲡⲁϣⲁⲛⲥ (ⲡⲁϣⲟⲛⲥ)
 10. ⲡⲁⲱⲛⲉ
 11. ⲉⲡⲏⲡ
 12. ⲙⲉⲥⲱⲣ
 13. ⲉⲡⲁⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲛ

ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲉⲡⲏⲡ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲧⲁⲯⲁⲧⲉ (ⲧⲁⲡⲥⲟⲧⲉ) ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲩⲥⲁϯ (ⲇⲁⲟⲩⲥⲁϯ) ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲁⲩ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲉⲣϣⲁⲓ ⲉ̀ⲡϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϭⲓⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ7 ⲙ̀ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲥⲟⲩ29 ⲙ̀ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ 30 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ 5 ⲓⲉ 6 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁⲣⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲡⲁⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲛ.

ϯⲡⲏⲅⲏ[edit | edit source]