Wp/chn/lamətay

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | chn
(Redirected from Wp/chn/Lamotay)
Wp > chn > lamətay
Lmt. Chasti, kopa Khaliponiya-iliʔi.
Wayist, kopa Olekin-ili7i, saxhali tsvqw
Takoma, kopa Washintan-ili7i, kopa kul-ili7i
Lmt. Logan, kopa Yukon
tiinaalii, kʰapa alaska-iliʔi

Lamutai ixt hayas, sax̣ali iliʔi, pi elip-sax̣ali khapa wik-saya iliʔi ixt lamotai. Qha san łatwa kopa Bastən-iliʔi pi kopa Kanada, maika nanich hayu lamotai, pi qha san chako, wik łaska t'uʔan hayu limotai. Pus kopa lamotai maika, maika iskəm wix̣t-tenas win, pi win chako kul. Pus wix̣t-sax̣ali maika łatwa, win chako kakwa elip-kul pi elip-tenas. Hayu limotai t'uʔan hayu kul-tsəqw. Kopa bastən-iliʔi, nesaika wawa: pus wik 1,000ft/300m elip-sax̣ali khapa wik-saya iliʔi ixt iliʔi, wik ukuk iliʔi ixt "lamotai"; tenas-lamotai yaka. Lamutai chako qənchi makwst iliʔi phush khanumakwst.

10 elip-sax̣ali lamutai kopa Bastən-iliʔi, Kanada pi Spanyol-iliʔi
Lamutai yaka nim Iliʔi Qhata elip sax̣ali khapa

saltchəqw yaka

Qhata elip sax̣ali khapa

wik saya iliʔi yaka

1. Tiinaalii (Lmt. McKinley) Alaska, kopa Bastən-iliʔi 20,310 ft / 6,191 m 20,145 ft / 6,141 m
2. Lmt. Logan Yukhan, kopa Kanada 19,541 ft / 5,956 m 17,215 ft / 5,247 m
3. Pico de Orizaba (Sitłałtepetł) Puebla, kopa Spanyol-iliʔi 18,491 ft / 5,636 m 16,148 ft / 4,922 m
4. Lmt. Sin-Elias katsaq kopa Alaska, kopa

Bastən-iliʔi, pi Yukhan, kopa Kanada

18,009 ft / 5,489 m 11,250 ft / 3,429 m
5. Pokotepetł México, kopa Spanyol-iliʔi 17,749 ft / 5,410 m 9,974 ft / 3,040 m
6. Lmt. Foraker Alaska, kopa Bastən-iliʔi 17,400 ft / 5,304 m 7,250 ft / 2,210 m
7. Lmt. Lucania Yukhan, kopa Kanada 17,257 ft / 5,260 m 10,105 ft / 3,080 m
8. Istassiwatł México, kopa Spanyol-iliʔi 17,159 ft / 5,230 m 5,118 ft / 1,560 m
9. King Peak Yukhan, kopa Kanada 16,972 ft / 5,173 m 3,520 ft / 1,073 m
10. Lmt. Bona Alaska, kopa Bastən-iliʔi 16,550 ft / 5,044 m 6,900 ft / 2,103 m