Wy/th/พิษณุโลก

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th
Wy > th > พิษณุโลก
Wy/th/พิษณุโลก
พระพุทธชินราช ศูนย์รวมจิตใจของชาวพิษณุโลก

พิษณุโลก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย (ยึดตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ด้วยประชากรราว 63,000 คน และมีพื้นที่ทั้งหมด 18.26 ตารางกิโลเมตร พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคม และการศึกษาที่สำคัญในภูมิภาค ภายในเมืองและบริเวณโดยรอบมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถไฟ ทางบก และทางอากาศ

ตัวเมืองพิษณุโลกและบริเวณโดยรอบมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดเมื่อกล่าวถึงพิษณุโลก คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวเมืองเรียกขานสั้น ๆ ว่า "วัดใหญ่" ซึ่งภายในวัดมีพระพุทธรูปที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา นอกจากนี้ยังมีวัดนางพญา อันเป็นต้นกำเนิดของพระนางพญาที่มีชื่อเสียงในวงการพระเครื่อง และวัดราชบูรณะที่มีเจดีย์อายุประมาณ 600 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พลเมืองส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หากจะท่องเที่ยวควรพามัคคุเทศก์หรือล่ามมาด้วย


ประวัติชื่อ[edit | edit source]

ชื่อเดิมของพิษณุโลกคือ สองแคว เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย แควหนึ่งหมายถึงแม่น้ำน่าน (เดิมชื่อแม่น้ำแควใหญ่) ที่ไหลผ่าตัวเมืองเป็นสองฟากฝั่ง อีกแควหนึ่งคือแม่น้ำแควน้อยอันเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ปัจจุบันเปลี่ยนเส้นทางออกไปไกลกว่า 10 กิโลเมตรทางทิศเหนือ (นี้เป็นแม่น้ำคนละสายกับแม่น้ำแควในจังหวัดกาญจนบุรี) หลังจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จมาประทับเป็นเวลา 25 ปี ได้ทรงสถาปนาเมืองสองแควเป็นราชธานี และได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากสองแควเป็นพิษณุโลก

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ[edit | edit source]

เมืองพิษณุโลกเป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บนสองฟากฝั่งของแม่น้ำน่าน ผ่ากลางตลอดเหนือจดใต้ ซึ่งรับน้ำโดยตรงจากจังหวัดที่เหนือขึ้นไปจึงค่อนข้างเสี่ยงต่ออุทกภัย เป็นอาคารบ้านเรือนมากกว่าพื้นที่เกษตรกรรม ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง แต่หน้าหนาวก็จะหนาวมาก

ภูมิอากาศ[edit | edit source]

ภูมิอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°C) 31.6 33.8 35.8 37.2 35.6 34 33.2 32.5 32.5 32.4 31.7 30.7
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°C) 18.7 21 23.6 25.4 25.2 25 24.8 24.7 24.7 24.1 21.7 18.6
ปริมาณฝน (mm) 3.9 13.5 26.7 55.7 170.9 165.7 179.4 247.6 246.6 162.5 33.4 11.1

การคมนาคม[edit | edit source]

สถานีรถไฟพิษณุโลก

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังพิษณุโลกได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน หรือแม้แต่ทางเรือได้โดยตรง (แต่ก็ไม่ค่อยนิยมมากนัก)

การเดินทางโดยรถยนต์ ไม่ว่าจะขับมาเอง หรือโดยสารรถประจำทางหรือรถตู้ก็ตาม จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ระยะทางประมาณ 377 กิโลเมตร สำหรับรถโดยสารสามารถลงที่สถานีขนส่งเดิม (ในตัวเมือง) หรือสถานีขนส่งแห่งใหม่ (ห่างออกไป 8 กิโลเมตรทางตะวันออก) หรือจุดจอดหน้าบริษัทเดินรถก็ได้ ถนนสายหลักเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ที่ผ่านกลางใจเมืองในแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า "ถนนมิตรภาพ" (เป็นคนละสายกับถนนในภาคอีสาน) แล้วเลี้ยวขวาสู่สถานีขนส่งเดิม นอกจากนี้ยังมีถนนเลี่ยงเมืองที่แยกออกจาก ทล. 117 อ้อมด้านทิศใต้ของเมืองไปยังสี่แยกอินโดจีน เพื่อไปยังสถานีขนส่งแห่งใหม่หรือจังหวัดอื่นในภาคเหนือ

การเดินทางโดยรถไฟ จากกรุงเทพฯ ขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง หรือสถานีอื่นรายทางก็ได้ มาจนถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกบริเวณตลาดในตัวเมือง ระยะทางประมาณ ... กิโลเมตร รถธรรมดาใช้เวลาอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง (กำลังมีแคมเปญรถไฟฟรี) รถด่วนพิเศษใช้เวลาอย่างต่ำ 5 ชั่วโมง ที่สถานีมีรถถีบสามล้อและรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างคอยให้บริการ

การเดินทางโดยเครื่องบิน มีเฉพาะสายการบินในประเทศเท่านั้นที่ให้บริการ จากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นต้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) หรือสุวรรณภูมิ (BKK) ก็ได้ ลงปลายทางที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก (PHS) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร