Wy/no/Engelsk parlør

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | noWy > no > Engelsk parlør
Jump to navigation Jump to search
Wy/no/Engelsk parlør

Welcome banner.jpg

I mørkeblå - land i verden hvor engelsk er det offisielle språket eller det nasjonale språket de facto. i lyseblå - land der engelsk er det offisielle språket, men ikke morsmålet til de fleste indfødte

Engelsk er et språk som hovedsakelig snakkes i engelskspråklige deler av verden, som for eksempel Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand og USA, men engelsk er også et av verdens viktigste handelsspråk.

Uttale guide[edit]

Vokaler[edit]

som 'a' i ape eller som 'a' i "aldri"
som "i" eller som 'e' i "en"
som "aj" eller som 'i' i "ikke"
som 'o' i "ok" eller som 'o' i "og"
som 'a' i "alltid" eller som "ja"

Konsonanter[edit]

som 'b' i "bo"
som 'c' i "sykkel" eller 'k' i "klovn"
som 'd' i "dukke"
som 'f' i "flaske"
som 'g' i "gå"
som 'h' i "håp"
som 'j' i "ja"
som 'k' i "ko"
som 'l' i "lag"
som 'm' i "mamma"
som 'n' i "nos"
som 'p' i "piano"
som 'k' i "ku"
som 'r' i "rad"
som 's' i "seil"
som 't' i "topp"
som 'v' i "valget"
som 'w' i "hollywood"
som 'x' i "økse"
som 'j' i "ja"
som 'z' i "zebra"


Setningsliste[edit]

Grunnleggende[edit]

God dag (formell
Hello (HE-lloo)
Hei (uformell
Hi (hai)
Hvordan går det? 
How are you? (hau AA juu?)
takk, bare bra 
Fine, thank you. (FAIN thengk juu)
Hva heter du? 
What is your name? (wot is jåår neim)
Jeg heter ______ . 
My name is ______ . (mai neim is)
Hyggelig å treffe deg 
Nice to meet you. (nais tuu MEET juu)
Tusen takk 
Thank you (thengk juu)
Bare hyggelig 
You're welcome (JÅÅR wel-kam)
Ja 
Yes (jes)
Nei 
No (noo)
Unnskyld meg (få oppmerksomhet) 
Excuse me (eks-kjuuz mii)
Unnskyld meg (å unnskylde) 
I'm sorry (aim so-rri)
Ha det bra! (formell) 
Goodbye (goud bai)
Hade! (uformell) 
Bye (bai)
Jeg snakker ikke navn på språket [bra]. 
I can't speak English [well]. (ai KAANT spiik ING-lisj [wel])
kan du snakke norsk? 
Do you speak Norwegian? (duu juu spiik NOR-we-jen?)
kan du snakke engelsk? 
Do you speak English? (duu juu spiik ING-lisj?)
Er det noen som kan snakke engelsk her? 
Is there someone here who speaks English? (iz dhäär SAM-oan heer huu spiiks ING-lisj?)
Hjelp! 
Help! (help!)
God morgen 
Good morning. (goud MÅÅ-ning)
God kveld 
Good evening. (goud IIV-ning)
God natt 
Good night. (goud NAIT)
Jeg forstår deg ikke 
I don't understand. (ai dont an-der-STEND)
Hvor er toalettet? 
Where is the toilet? (wäär IZ dhe toi-let)

Problemer[edit]

La meg være i fred 
Leave me alone. (LIIV MII ö-loun)
Ikke rør meg! 
Don't touch me! (DOUNT tach mii)
Jeg skal ringe politiet 
I'll call the police. (ail kåål dhe pu-LIIS)
Politi! 
Police! (pu-LIIS!)
Stopp tyven! 
Stop! Thief! (stop! th-IIF!)
Jeg trenger din hjelp 
I need your help. (ai NIID jåår help)
Det er et nødstilfelle 
It's an emergency. (its ön e-MÖÖR-djen-sii)
Jeg har gått meg bort 
I'm lost. (ajm lost)
Jeg har mistet mitt baggasje 
I lost my bag. (aj lost mai BÄÄG)
Jeg har mistet min lommebok 
I lost my wallet. (aj lost mai wo-let)
Jeg er sjuk 
I'm sick. (ajm sik)
Jeg har blitt skadet 
I've been injured. (ajv biin IN-djörd)
Jeg trenger (å få treffe) en lege 
I need a doctor. (aj niid ö dok-tor)
Kan jeg få låne telefonen din? 
Can I use your phone? (ken aj juus jåår foun?)

Tall[edit]

one (...)
two (...)
three (...)
four (...)
five (...)
six (...)
seven (...)
eight (...)
nine (...)
10 
ten (...)
11 
eleven (...)
12 
twelve (...)
13 
thirteen (...)
14 
fourteen (...)
15 
fifteen (...)
16 
sixteen (...)
17 
seventeen (...)
18 
eighteen (...)
19 
nineteen (...)
20 
twenty (...)
21 
twenty one (...)
22 
twenty two (...)
23 
twenty three (...)
30 
thirty (...)
40 
forty (...)
50 
fifty (...)
60 
sixty (...)
70 
seventy (...)
80 
eighty (...)
90 
ninety (...)
100 
one hundred (...)
200 
two hundred (...)
300 
three hundred (...)
1 000 
one thousand (...)
2 000 
two thousand (...)
1 000 000 
one million (...)
1 000 000 000 
one thousand million i Storbritannia, one billion i USA
1 000 000 000 000 
one billion i Storbritannia, one trillion i USA
Nummer _____ (tog, buss, etc.
number _____ (...)
Halv 
half (...)
Mindre 
less (...)
Mer 
more (...)

Tid[edit]

Nå 
now (...)
Seinere 
later (...)
Tidligere 
before (...)
Morgon 
morning (...)
Ettermiddag 
afternoon (...)
Kveld 
evening (...)
Natt 
night (...)

Klokkeslett[edit]

En om natten
one o'clock AM (...)
Syv om morgenen 
seven o'clock AM (...)
Middag 
noon (...)
En om ettermiddagen 
one o'clock PM (...)
Syv om kvelden 
seven o'clock PM (...)
Midnatt 
midnight (...)

Varighet[edit]

_____ minutt(er) 
_____ minute(s) (...)
_____ time(r) 
_____ hour(s) (...)
_____ dag(ar) 
_____ day(s) (...)
_____ uke(r) 
_____ week(s) (...)
_____ måned(er) 
_____ month(s) (...)
_____ år 
_____ year(s) (...)

Dager[edit]

I dag 
today (...)
I går 
yesterday (...)
I morgen 
tomorrow (...)
Denne uka 
this week (...)
Forrige uke 
last week (...)
Neste uke 
next week (...)
Mandag 
Monday (...)
Tirsdag 
Tuesday (...)
Onsdag 
Wednesday (...)
Torsdag 
Thursday (...)
Fredag 
Friday (...)
Lørdag 
Saturday (...)
Søndag 
Sunday (...)

Måneder[edit]

Januar 
January (...)
Februar 
February (...)
Mars 
March (...)
April 
April (...)
Mai 
May (...)
Juni 
June (...)
Juli 
July (...)
August 
August (...)
September 
September (...)
Oktober 
October (...)
November 
November (...)
Desember 
December (...)

Farger[edit]

Svart 
black (...)
Hvit 
white (...)
Grå 
gray (...)
Rød 
red (...)
Blå 
blue (...)
Gul 
yellow (...)
Grønn 
green (...)
Orange 
orange (...)
Lilla 
purple (...)
Brun 
brown (...)

Transport[edit]

Buss og tog[edit]

Hvor mye koster en billett til _____? 
How much is a ticket to _____? (hao match iss ö ticket tuu____)
Kan jeg få en billett til _____. 
One ticket to _____, please. (...)
Hvor går dette toget/denne bussen? 
Where does this train/bus go? (...)
Hvor finner jeg toget/bussen til _____? 
Where is the train/bus to _____? (...)
Stopper dette toget/denne bussen i _____? 
Does this train/bus stop in _____? (...)
Når reiser toget/bussen til _____? 
When does the train/bus for _____ leave? (...)
Når kommer toget/bussen fram til _____? 
When will this bus arrive in _____? (...)

Veibeskrivelse[edit]

Hvordan kommer jeg til _____ ? 
How do I get to _____ ? (...)
...togstasjonen? 
...the train station? (...)
...bussholdeplassen? 
...the bus station? (...)
...flyplassen? 
...the airport? (...)
...sentrum? 
...downtown? (...)
...ungdomsherberget? 
...the youth hostel? (...)
...hotel _____? 
...the _____ hotel? (...)
...den norske konsulatet / ambassaden? 
...the Norwegian consulate / embassy? (...)
Hvor kan jeg finne mange... 
Where are there a lot of... (...)
...hoteller? 
...hotels? (...)
...restauranter? 
...restaurants? (...)
...barer? 
...bars? (...)
...turistattraksjoner? 
...sites to see? (...)
Kan du vise meg ___ på kartet? 
Can you show me on the map? (...)
Gate 
street (...)
Snu til venstre 
Turn left (...)
Snu til høyre 
Turn right (...)
Venstre 
left (...)
Høyre 
right (...)
Rett fram 
straight ahead (...)
Mot _____ 
towards the _____ (...)
Forbi _____ 
past the _____ (...)
Rett før _____ 
before the _____ (...)
Se etter _____. 
Watch for the _____. (...)
Kryss 
intersection (...)
Nord 
north (...)
Sør 
south (...)
Øst 
east (...)
Vest 
west (...)
Oppover bakken 
uphill (...)
Nedover bakken 
downhill (...)

Taxi[edit]

Taxi! 
Taxi! (...)
Kan du kjøre meg til _____ 
Take me to _____, please. (...)
Hvor mye vil det koste å kjøre til _____? 
How much does it cost to

get to _____? (...)

Kan du kjøre meg dit? 
Take me there, please. (...)

Overnatting[edit]

Har du noen ledige rom? 
Do you have any rooms available? (...)
Hvor mye koster et enkelt/dobbelt-rom? 
How much is a room for one person/two people? (...)
Har rommet... 
Does the room come with... (...)
...sengetøy? 
...bedsheets? (...)
...eget bad? 
...a bathroom? (...)
...egen telefon? 
...a telephone? (...)
...TV? 
...a TV? (...)
Kan jeg få se rommet først? 
May I see the room first? (...)
Har du et... 
Do you have anything (...)
...mer stille rom? 
...quieter? (...)
...større rom? 
...bigger? (...)
...renere rom? 
...cleaner? (...)
...billigere rom? 
...cheaper? (...)
OK, jeg tar det 
OK, I'll take it. (...)
Jeg blir her _____ natt/netter 
I will stay for _____ night(s). (...)
Har du et annet hotell å foreslå? 
Can you suggest another hotel? (...)
Har du en safe? 
Do you have a safe? (...)
Har du ett låsbart skap? 
Do you have lockers? (...)
Er frokost/middag inkludert? 
Is breakfast/supper included? (...)
Når er det frokost/middag? 
What time is breakfast/supper? (...)
Kan du vaske rommet mitt? 
Please clean my room. (...)
Kan du vekke meg klokka _____? 
Can you wake me at _____? (...)
Kan jeg få sjekke ut nå? 
I want to check out. (...)

Pengar[edit]

Godtar du amerikanske dollar/euro/britisk pund? 
Do you accept American dollars/euros/British pounds? (...)
Godtar du kredittkort? 
Do you accept credit cards? (...)
Kan du hjelpe meg å veksle penger? 
Can you change money for me? (...)
Hvor kan jeg få vekslet penger? 
Where can I get money changed? (...)
Hva er valutakursen for ______? 
What is the exchange rate for ______? (...)
Hvor er nærmeste minibank? 
Where is the nearest automatic teller machine (ATM)? (...)

Mat[edit]

Kan jeg få et bord for en/to personer 
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jeg får se på menyen? 
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jeg få se kjøkkenet? 
Can I look in the kitchen? (...)
Jeg er vegetarianer 
I'm a vegetarian. (...)
Jeg spiser ikke svinekjøtt 
I don't eat pork. (...)
Jeg spiser ikke biffkjøtt 
I don't eat beef. (...)
Jeg spiser bare koshermat 
I only eat kosher food. (...)
A la carté 
a la carté (...)
Frokost 
breakfast (...)
Lunch 
lunch (...)
Middag 
dinner eller supper (...)
Kan jeg få _____ 
I want _____ (...)
Jeg vil ha en rett med _____ 
I want a dish containing _____ (...)
Kylling 
chicken (...)
Oksekjøtt 
beef (...)
Fisk 
fish (...)
Skinke 
ham (...)
Pølse 
sausage (...)
Ost 
cheese (...)
Egg 
eggs (...)
Salat 
salad (...)
(Ferske) grønnsaker 
(fresh) vegetables (...)
(Fersk) frukt 
(fresh) fruit (...)
Brød 
bread (...)
Ristet brød 
toast (...)
Ris 
rice (...)
Bønner 
beans (...)
Kan jeg få et glass _____? 
May I have a glass of _____? (...)
Jeg ønsker å drikke en kopp _____ 
May I have a cup of _____? (...)
Kan jeg få en flaske _____? 
May I have a bottle of _____? (...)
Kaffe 
coffee (...)
Te 
tea (...)
Juice 
juice (...)
Farris 
sparkling water (...)
Vann 
water (...)
Øl 
beer (...)
Rødvin / hvitvin 
red/white wine (...)
Kan jeg få litt _____? 
May I have some _____? (...)
Salt 
salt (...)
Sort pepper 
black pepper (...)
Smør 
butter (...)
Unnskyld, kelner? (få oppmerksomhet
Excuse me, waiter? (...)
Jeg er ferdig 
I'm finished. (...)
Det smakte utmerket 
It was delicious. (...)
Kan du ta med tallerknene 
Please clear the plates. (...)
Kan jeg få regningen? 
The check, please. (...)

Drikke og natteliv[edit]

Serverer dere alkohol? 
Do you serve alcohol? (...)
Har du bordtjeneste? 
Is there table service? (...)
Kan jeg få en/to øl? 
A beer/two beers, please. (...)
Kan jeg få et/to glass rødvin/hvitvin? 
A glass of red/white wine, please. (...)
Kan jeg få en halvliter? 
A pint, please. (...)
Kan jeg få en flaske? 
A bottle, please. (...)
Whiskey 
whiskey (...)
Vodka 
vodka (...)
Rom 
rum (...)
Vann 
water (...)
Appelsin juice 
orange juice (...)
Cola 
Coke (...)
Har du noen snacks? 
Do you have any bar snacks? (...)
En til, takk. 
One more, please. (...)
Når stenger dere? 
When is closing time? (...)

Shopping[edit]

Hvor mye koster den? 
How much is this? (...)
Det er for dyrt. 
That's too expensive. (...)
Ville du godtatt _____? 
Would you take _____? (...)
Dyrt 
expensive (...)
Billig 
cheap (...)
Jeg har desverre ikke råd 
I can't afford it. (...)
Jeg vil ikke ha det 
I don't want it. (...)
(Jeg tror) Du lurer meg. 
(I think) You're cheating me. (...)
Jeg er ikke interresert 
I'm not interested. (..)
OK, jeg tar den 
OK, I'll take it. (...)
Kan jeg få en pose? 
Can I have a bag? (...)
Jeg trenger... 
I need... (...)
...tannpasta 
...toothpaste. (...)
...en tannbørste 
...a toothbrush. (...)
...tamponger 
...tampons. (...)
...såpe 
...soap. (...)
...shampoo 
...shampoo. (...)
...smertestillende 
...pain reliever. (...)
...hostesaft 
...cold medicine. (...)
...mage medisin 
...stomach medicine. (...)
...en barberhøvel 
...a razor. (...)
...en paraply 
...an umbrella. (...)
...solkrem 
...sunblock lotion. (...)
...ett postkort 
...a postcard. (...)
...frimerker 
...postage stamps. (...)
...batterier 
...batteries. (...)
...brevpapir 
...writing paper. (...)
...en penn 
...a pen. (...)

Kjøring[edit]

Kan jeg få leie en bil? 
I want to rent a car. (...)
Kan jeg få forsikring? 
Can I get insurance? (...)
Stop (på et veiskilt
stop (...)
Enveiskjøring 
blind alley (...)
Parkering forbudt 
no parking (...)
Fartsgrense 
speed limit (...)
Bensinstasjon 
gas station (...)
Bensin 
petrol (...)
Diesel 
diesel (...)

Myndigheter[edit]

Jeg har ikke gjort noe galt 
I haven't done anything wrong. (...)
Det var en misforståelse 
It was a misunderstanding. (...)
Hvor er du meg? 
Where are you taking me? (...)
Er jeg arrestert? 
Am I under arrest? (...)
Jeg er norsk statsborger 
I am a Norwegian citizen. (...)
Jeg vil snakke med norske ambassaden / konsulatet 
I need to talk to the Norwegian embassy/consulate. (...)
Eg vil snakke med en advokat 
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jeg betale en bot nå? 
Can I just pay a fine now? (...)