Wy/eo/Japana frazlibro

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | eoWy > eo > Japana frazlibro
Jump to navigation Jump to search

Sekvu nin ĉe F icon.svg facebook


Wy/eo/Japana frazlibro

Osaka banner.jpg

Japana lingvo estas la lingvo parolata en Japanio.

Prononcado[edit]

Vokaloj[edit]

Mallongaj vokaloj
  • あ a = a en "kampo"
  • い i = i en "ligno"
  • う u = u en "hundo"
  • え e = e en "tempo"
  • お o = o en "ofta"
Longaj vokaloj
  • ああ ā = a en "amo"
  • いい ī = i en "amiko"
  • うう ū = u en "ruĝa"
  • ええ, えい ē = e en "legi"
  • おお, おう ō = o en "nova"

Konsonantoj[edit]

Oftaj diftongoj[edit]

Listo de frazoj[edit]

Bazaj[edit]

Kutimaj surskriboj


営業中 
Malfermita
準備中 
Fermita
入口 
Enirejo
出口 
Elirejo
大・中・小 
Granda / Meza / Eta
押 
Puŝu
引 
Tiru
お手洗い, トイレ, 化粧室 
Necesejo
男 
Viroj
女 
Inoj
禁止 
Malpermesata
円 
Eno(j) (japanlingve: en)
Saluton. (Formala
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-ni-ĉi-ŭa)
Saluton. (Neformala
やあ。 Yā. (jaa)
Kiel vi fartas? 
お元気ですか。 Ogenki desuka? (o-gen-ki des-ka?)
Mi fartas bone, dankon. 
はい、元気です。 Hai, genki desu. (haj, gen-ki des)
Kiel vi nomiĝas? 
お名前は。 O-namae wa? (o-na-mae ŭa?)
Mi nomiĝas ______. 
私の名前は______です。 Watashi no namae wa _____ desu. (ŭa-ta-ŝi no na-mae ŭa ______ des)
Plezuro. 
はじめまして。 Hajimemashite. (ha-dĵi-me-ma-ŝi-te)
Bonvolu. 
お願いします。 Onegai shimasu. (o-ne-gaj ŝi-mas)
Dankon. 
どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (doo-mo a-ri-ga-too)
Nedankinde. 
どういたしまして。 Dō itashimashite. (doo i-ta-ŝi-ma-ŝi-te)
Jes. 
はい。 Hai. (haj)
Ne. 
いいえ。 Iie. (ii-e)
Pardonu min. 
すみません。 Sumimasen. (smi-ma-sen)
Mi bedaŭras. 
ごめんなさい。 Gomennasai. (go-men-na-saj)
Ĝis revido. 
さようなら。 Sayōnara. (sa-joo-na-ra)
Adiaŭ. 
バイバイ。 Baibai. (baj-baj)
Mi ne parolas la japanan. 
日本語を話せません。 Nihongo o hanasemasen. (ni-hon-go ŭo ha-na-se-ma-sen)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? 
エスペラント/英語を話せますか。 Esuperanto/Eigo o hanasemasuka? (es-pe-ran-to/ej-go ŭo ha-na-se-mas-ka?)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan? 
だれかエスペラント/英語を話せますか。 Dareka esuperanto/eigo o hanasemasuka? (da-re-ka es-pe-ran-to/ej-go ŭo ha-na-se-mas-ka?)
Helpon! 
助けて! Tasukete! (tas-ke-te!)
Bonan matenon. 
おはようございます。 Ohayō gozaimasu. (o-ha-joo-go-zaj-mas)
Bonan tagon. 
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-ni-ĉi-ŭa)
Bonan vesperon. 
こんばんは。 Kombanwa. (kon-ban-ŭa)
Bonan nokton. 
おやすみなさい。 Oyasuminasai. (o-jas-mi-na-saj)
Mi ne komprenas. 
わかりません。 Wakarimasen. (ŭa-ka-ri-ma-sen)
Kie estas la necesejo? 
お手洗い/トイレはどこですか。 Otearai/Toire wa doko desuka? (o-te-a-raj/toj-re ŭa do-ko des-ka?)

Problemoj[edit]

Lasu min. 
ほっといて。 Hottoite. (Hot-toj-te)
Ne tuŝu min. 
さわらないで! Sawaranaide. (sa-ŭa-ra-naj-de)
Mi telefonos policon. 
警察をよびます。 Kēsatsu o yobimasu. (kee-sa-cu o jo-bi-mas)
Polico! 
警察! Kēsatsu! (kee-sac!)
Haltu! Ŝtelisto! 
待て! どろぼう! Mate! Dorobō! (ma-te! do-ro-boo!)
Mi bezonas vian helpon. 
助けてください。 Tasukete kudasai. (tas-ke-te kda-saj)
Estas urĝa / kriza situacio. 
緊急です。 Kinkyū desu. (kin-kjuu des)
Mi perdiĝis. 
道に迷っています。 Michi ni mayotte imasu. (mi-ĉi ni ma-jot-te i-mas)
Mi perdis mian valizon. 
鞄をなくしました。 Kaban o nakushimashita. (ka-ban o nak-ŝi-maŝ-ta)
Mi perdis mian monujon. 
財布なくしました。。 Saifu o nakushimashita. (saj-hŭu o nak-ŝi-maŝ-ta)
Mi estas malsana. 
病気です。 Byōki desu. (bjoo-ki des)
Mi vundiĝis. 
けがしました。 Kega shimashita. (ke-ga ŝi-maŝ-ta)
Mi bezonas kuraciston. 
医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai. (i-ŝa o jon-de kda-saj)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? 
電話を使っていいですか? Denwa o tsukattemo iidesuka? (den-ŭa o ckat-te-mo ii-des-ka?)

Numeroj[edit]

Kvankam arabaj (okcidentaj) numeroj estas uzataj plej ofte en Japanujo, oni fojfoje vidos japananjn numerojn ĉe vendejoj aŭ en manĝkarto de altkosta restoracio. La signoj uzitaj estas preskaŭ la samaj al la ĉinaj numeroj, kaj kiel la ĉina, la japana uzas grupojn po kvar ciferoj, ne 3. "Unu miliardo" do estas 百万 (hjaku-man), laŭlitera "cento da dekmiloj".

Estas ambaŭ japana kaj ĉina legmanieroj por la plejparto da numeroj, sed sube oni vidas la plej ofte uzitaj ĉinaj legmanieroj. Rimarku, ke pro superstiĉo (ŝi ankaŭ signifas "morto"), 4 kaj 7 oni ĝenerale legas japane per jon kaj nana anstataŭ.

〇 (zeromaru) / 零 (rei) por financoj
一 (iĉi)
二 (ni)
三 (san)
四 (jonŝi)
五 (go)
六 (roku)
七 (nanaŝiĉi)
八 (haĉi)
九 (kjū)
10 
十 (ĝū)
11 
十一 (ĝū-iĉi)
12 
十二 (ĝū-ni)
13 
十三 (ĝū-san)
14 
十四 (ĝū-jon)
15 
十五 (ĝū-go)
16 
十六 (ĝū-roku)
17 
十七 (ĝū-nana)
18 
十八 (ĝū-haĉi)
19 
十九 (ĝū-kjū/ĝū-ku)
20 
二十 (ni-ĝū)
21 
二十一 (ni-ĝū-iĉi)
22 
二十二 (ni-ĝū-ni)
23 
二十三 (ni-ĝū-san)
30 
三十 (san-ĝū)
40 
四十(jon-ĝū)
50 
五十 (go-ĝū)
60 
六十 (roku-ĝū)
70 
七十(nana-ĝū)
80 
八十 (haĉi-ĵū)
90 
九十 (kjū-ĵū)
100 
百 (hjaku)
200 
二百 (nihjaku)
300 
三百 (sambjaku)
600 
六百 (roppjaku)
800 
八百 (happjaku)
1000 
千 (sen)
2000 
二千 (ni-sen)
3000 
三千 (san-zen)
10,000 
一万 (iĉi-man)
1,000,000 
百万 (hjaku-man)
100,000,000 
一億 (iĉi-oku)
1,000,000,000,000 
一兆 (itĉō)
0.5 
〇・五 (rei ten go)
0.56 
〇・五六 (rei ten go-roku)
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.) 
_____番 (____ ban)
duono 
半分 (hambun)
malpli (multe) 
少ない (sukunai)
pli (multe) 
多い (ōi)

Tempo[edit]

nun 
今 (ima)
poste 
後で (atode)
antaŭe 
前に (mae ni)
antaŭe ___ 
___ の前に ( ___ no mae ni)
mateno 
朝 (asa)
antaŭtagmezo 
午前 (gozen)
posttagmezo 
午後 (gogo)
vespero 
夕方 (jugata)
nokto 
夜 (joru)

Horloĝa tempo[edit]

je la sesa horo matene 
朝6時 (asa rokuĝi)
je la naŭa horo matene 
午前9時 (gozen kuĝi)
tagmezo 
正午 (ŝōgo)
je la unua horo posttagmeze 
午後1時 (gogo iĉiĝi.)
je la dua horo posttagmeze 
午後2時 (gogo niĝi)
noktomezo 
夜12時 (joru ĝūniĝi), 零時 (rēĝi)

Daŭro[edit]

_____ minuto(j) 
_____ ( _____)
_____ horo(j) 
_____ ( _____)
_____ tago(j) 
_____ ( _____)
_____ semajno(j) 
_____ ( _____)
_____ monato(j) 
_____ ( _____)
_____ jaro(j) 
_____ ( _____)

Tagoj[edit]

hodiaŭ 
今日 (kjō)
hieraŭ 
昨日 (kinō)
morgaŭ 
明日 (aŝita)
morgaŭ (formale) 
明日 (asu)
ĉi tiun semajnon 
今週 (konŝū)
lastan semajnon 
先週 (senŝū)
venontan semajnon 
来週 (raiŝū)

Tagoj de la semajno[edit]

La nomoj de la tagoj de la semajno devenas el la suno, la luno kaj la kvin eroj de ĉina filozofio.

dimanĉo 
日曜日 (niĉijōbi)
lundo 
月曜日 (gecujōbi)
mardo 
火曜日 (kajōbi)
merkredo 
水曜日 (suijōbi)
ĵaudo 
木曜日 (mokujōbi)
vendredo 
金曜日 (kin'jōbi)
sabato 
土曜日 (dojōbi)

Tagoj de la monato[edit]

La unua al la deka tagoj de la monato havas apartajn nomojn:

Unua tago de la monato
1日 (cuitaĉi)
Dua tago de la monato 
2日 (fucuka)
Tria tago de la monato 
3日 (mikka)
Kvara tago de la monato 
4日 (jokka)
Kvina tago de la monato 
5日 (icuka)
Sesa tago de la monato 
6日 (muika)
Sepa tago de la monato 
7日 (nanoka)
Oka tago de la monato 
8日 (jōka)
Naŭa tago de la monato 
9日 (kokonoka)
Deka tago de la monato 
10日 (tōka)

La liaj monataj tagoj estas pli ordemaj, nur aldonu la aldonaĵon -niĉi al la numero. Rimarku, ke 14, 20 kaj 24 ne sekvas tiun regulon.

Dekunua tago de la monato 
11日 (ĝūiĉiniĉi)
Dekkvara tago de la monato 
14日 (ĝūjokka)
Dudeka tago de la monato 
20日 (hacuka)
Dudekkvara tago de la monato 
24日 (niĝūjokka)

Monatoj[edit]

Januaro 
( )
Februaro 
( )
Marto 
( )
Aprilo 
( )
Majo 
( )
Junio 
( )
Julio 
( )
Aŭgusto 
( )
Septembro 
( )
Oktobro 
( )
Novembro 
( )
Decembro 
( )

Skribi tempon kaj daton[edit]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[edit]

nigra 
( )
blanka 
( )
griza 
( )
ruĝa 
( )
blua 
( )
flava 
( )
verda 
( )
oranĝa 
( )
purpura 
( )
bruna 
( )

Transporto[edit]

Aŭtouso kaj trajno[edit]

Kiom kostas bileto al _____? 
_____ ( _____)
Mi volus bileton al _____. 
_____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso? 
( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____? 
_____ ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____? 
_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____? 
_____ ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____? 
_____ ( _____)

Direktoj[edit]

Kiel mi povas atingi ______? 
_____ ( _____)
...la trajnan stacion? 
( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon? 
( )
...la flughavenon? 
( )
...urbocentron? 
( )
...la junularogastejon? 
( )
... la hotelon ______? 
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo? 
_____ ( _____)
Kie estas multaj _____? 
_____ ( _____)
...hoteloj? 
( )
...restoracioj 
( )
...trinkejoj 
( )
...vidindaĵoj 
( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo? 
( )
strato 
( )
Turnu maldekstren. 
( )
Turnu dekstren. 
( )
maldekstre 
( )
dekstre 
( )
rekte antaŭen 
( )
al la ______ 
_____ ( _____)
preter la ______ 
_____ ( _____)
antaǔ la ______ 
_____ ( _____)
Rigardu al la ______. 
_____( _____)
vojkruciĝo 
( )
nordo 
( )
sudo 
( )
oriento 
( )
okcidento 
( )

Taksio[edit]

Taksio! 
( )
Bonvolu veturigi min al ______. 
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______? 
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien. 
_____ ( _____)

Loĝado[edit]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron? 
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj? 
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____? 
_____ ( _____)
...litotuko? 
( )
...banejo? 
( )
...telefono? 
( )
...televido? 
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue? 
( )
Ĉu vi havas iun _____ 
( )
...pli silentan? 
( )
...pli vastan? 
( )
...pli puran? 
( )
...pli malmultekostan? 
( )
Bone, mi prenas ĝin. 
( )
Mi restos por _____ nokto(j). 
( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon? 
( )
Ĉu vi havas _____ 
_____ ( _____)
...sekurŝrankon? 
( )
...ŝlosujon? 
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon? 
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo? 
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron. 
( )
Ĉu vi povus veki min je _____? 
( )
Mi volus elhoteliĝi. 
( )

Mono[edit]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron? 
( )
Ĉu mi povas uzi euron? 
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon? 
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon? 
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon? 
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron? 
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton? 
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon? 
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon? 
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon? 
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon? 
( )
Kia estas la kurzo? 
( )
Kie estas bankaŭtomato? 
( )

Manĝado[edit]

Mi malsatas. 
お腹がすきました。 (Onaka ga sukimashita.)
Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu. 
( )
Mi petas la menuon. 
( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon? 
( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi? 
( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon? 
( )
Mi estas vegetarano. 
ベジタリアンです。 (Bejitarian desu.)
Mi estas vegano. 
ビイガンです (Biigan desu) * Sciu, tamen, ke veganismo ne estas multe konata en Japanio do verŝajne oni ne komprenos tiun frazon.
Mi manĝas nur koŝere. 
( )
Mi ne manĝas _____. 
( )
...viandon. 
( )
...fiŝaĵon. 
( )
...marbestojn. 
( )
...ovaĵon. 
( )
...laktaĵon. 
( )
...glutenon. 
( )
...tritikaĵojn. 
( )
...nuksojn. 
( )
...arakidojn. 
( )
...sojaĵon. 
( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon. 
( )
komuna manĝo 
( )
manĝo laŭ la karto 
( )
matenmanĝo 
( )
tagmanĝo 
( )
manĝaĵeto 
( )
vespermanĝo 
( )
_____, bonvolu, 
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu. 
( )
kokaĵo/n 
( )
bovaĵo/n 
( )
fiŝaĵo/n 
( )
ŝinko/n 
( )
kolbaso/n 
( )
fromaĝo/n 
( )
ovo/n 
( )
salato/n 
( )
(kruda/n) legomo/n 
( )
(kruda/n) frukto/n 
( )
pano/n 
( )
toasto/n 
( )
nudelo/n 
( )
rizo/n 
( )
fazeolo/n 
( )
Mi petas unu glason da _____. 
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____. 
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____. 
_____ ( _____)
kafo 
( )
teo 
( )
suko 
( )
akvo 
( )
kranakvo 
( )
gasa akvo 
( )
sengasa akvo 
( )
biero 
( )
ruĝa/blanka vino 
( )
Mi petas iomon da _____. 
_____ ( _____)
salo 
( )
pipro 
( )
Pardonon, kelnero? 
( )
Mi finmanĝis. 
( )
Ĝi estis bongusta. 
( )
Bonvolu forporti la telerojn. 
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu. 
( )

Trinkado[edit]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn? 
( )
Ĉu vi servas al tablo? 
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu. 
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu. 
( )
Unu kruĉon, bonvolu. 
( )
Unu botelon, bonvolu. 
( )
_____ kaj _____, bonvolu. 
( )
viskio/n 
( )
vodko/n 
( )
rumo/n 
( )
akvo/n 
( )
mineralakvo/n 
( )
sodakvo/n 
( )
tonikakvo/n 
( )
oranĝa/n suko/n 
( )
kolao/n 
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn? 
( )
Unu plian, bonvolu. 
( )
Plian vicon, bonvolu. 
( )
Kiam estas fermtempo? 
( )
Je via sano! 
( )

Aĉetado[edit]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco? 
( )
Kiom ĝi kostas? 
( )
Ĝi estas tro kosta. 
( )
Ĉu vi akceptas _____? 
( )
multekosta 
( )
malmultekosta 
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston. 
( )
Mi ne volas ĝin. 
( )
Vi fraŭdas min. 
( )
Mi ne interesiĝas. 
( )
Bone, mi aĉetos ĝin. 
( )
Mi petas sakon? 
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)? 
( )
Mi bezonas _____. 
( )
...dentpasto/n. 
( )
...dentbroso/n. 
( )
...tamponoj/jn. 
( )
...sapo/n. 
( )
...ŝampuo/n. 
( )
...medikamento/n por doloro. 
( )
...medikamento/n por malvarmumo. 
( )
...medikamento/n por stomako. 
( )
...razilo/n. 
( )
...pluvombrelo/n. 
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n. 
( )
...poŝtkarto/n. 
( )
...poŝtmarko/n. 
( )
...baterioj/jn. 
( )
...skribopapero/n. 
( )
...plumo/n. 
( )
...libro/n en la _____ lingvo. 
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo. 
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo. 
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n. 
( )

Ŝoforado[edit]

Mi volas lui aŭton. 
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron? 
( )
haltu (signo
( )
unudirekta strato 
( )
malrapide 
( )
ne parku 
( )
limo de rapideco 
( )
benzinstacio 
( )
benzino 
( )
dizeloleo 
( )

Aŭtoritato[edit]

Mi faris nenion malbonan. 
( )
Tio estis miskompreno. 
( )
Kien vi kondukas min? 
( )
Ĉu mi estas arestita? 
( )
Mi estas civitano de _____. 
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo. 
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton. 
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon? 
( )

Lernu pli[edit]