Wy/eo/Hispana frazlibro

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | eoWy > eo > Hispana frazlibro
Jump to navigation Jump to search

La hispana estas lingvo parolata precipe en Hispanio kaj Latinameriko.

Prononcado[edit]

Vokaloj[edit]

Konsonantoj[edit]

Komunaj diftongoj[edit]

Listo de frazoj[edit]

Bazaj[edit]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA 
abierto ( )
FERMITA 
cerrado ( )
ENIREJO 
entrada ( )
ELIREJO 
salida ( )
PUŜU 
empuje ( )
TIRU 
tire, jale ( )
NECESEJO 
baño ( )
(POR)VIRA 
hombres, caballeros ( )
(POR)VIRINA 
mujeres, damas, señoras ( )
ATENTU 
atención ( )
MALPERMESITA 
prohibido ( )


Saluton. 
Hola. ( )
Kiel vi fartas? (Formala
¿Cómo está usted? ( )
Kiel vi fartas? (Neformala
¿Cómo estás? ( )
Mi fartas bone, dankon. 
Muy bien, gracias. ( )
Kiel vi nomiĝas? (Formala
¿Cómo se llama usted? ( )
Kiel vi nomiĝas? (Neformala
¿Cómo te llamas? ( )
Mi nomiĝas ______. 
Me llamo ______. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin! 
¡Mucho gusto! ( )
Bonvolu. 
Por favor. ( )
Dankon. 
Gracias. ( )
Nedankinde. 
De nada. ( )
Jes. 
Sí. ( )
Ne. 
No. ( )
Pardonu min. 
Perdón. ( )
Mi bedaŭras. 
Lo lamento. ( )
Ĝis revido. 
Hasta luego. ( )
Adiaŭ. 
Adiós. ( )
Mi ne parolas la hispanan. 
No hablo español. ( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? 
¿Hablas esperanto/inglés ? ( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan? 
¿Hay alguien aquí que hable esperanto/inglés? ( )
Helpon! 
¡Ayuda! ( )
Bonan matenon/Bonan tagon. 
Buen día. ( )
Bonan vesperon. 
Buenas tardes. ( )
Bonan nokton. 
Buenas noches. ( )
Mi ne komprenas. 
No entiendo. ( )
Kie estas necesejo? 
¿Dónde está el baño? ( )

Problemoj[edit]

Lasu min. 
Déjame. ( )
Ne tuŝu min. 
¡No me toques! ( )
Mi telefonos policon. 
Llamaré a la policía. ( )
Polico! 
¡Policía! ( )
Haltu! Ŝtelisto! 
¡Alto, ladrón! ( )
Mi bezonas vian helpon.
Necesito su ayuda. ( )
Estas urĝa / kriza situacio. 
Es una emergencia. ( )
Mi perdiĝis. 
Me he perdido. ( )
Mi perdis mian valizon. 
He perdido mi maleta/valija. ( )
Mi perdis mian monujon. 
He perdido mi billetera/cartera. ( )
Mi estas malsana. 
Estoy Enfermo/a. ( )
Mi vundiĝis. 
Me he herido ( )
Mi bezonas kuraciston. 
Necesito un doctor/médico. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? 
¿Puedo usar su teléfono? ( )

Numeroj[edit]

uno ( )
dos ( )
tres ( )
cuatro ( )
cinco ( )
seis ( )
siete ( )
ocho ( )
nueve ( )
10 
diez ( )
11 
once ( )
12 
doce ( )
13 
trece ( )
14 
catorce ( )
15 
quince ( )
16 
dieciséis ( )
17 
diecisiete ( )
18 
dieciocho ( )
19 
diecinueve ( )
20 
veinte ( )
21 
veintiuno ( )
22 
veintidós ( )
23 
veintitrés ( )
30 
treinta ( )
40 
cuarenta ( )
50 
cincuenta ( )
60 
sesenta ( )
70 
setenta ( )
80 
ochenta ( )
90 
noventa ( )
100 
cien ( )
200 
doscientos ( )
300 
trescientos ( )
1,000 
mil ( )
2,000 
dos mil ( )
1,000,000 
un millón ( )
1,000,000,000 
mil millones ( )
1,000,000,000,000 
un billón ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.) 
línea / número _____ ( _____)
duono 
medio ( )
malpli (multe) 
menos ( )
pli (multe) 
más ( )

Tempo[edit]

nun 
ahora ( )
poste 
después ( )
antaŭe 
antes ( )
baldaŭ 
pronto ( )
mateno 
mañana ( )
tagmezo 
mediodía ( )
posttagmezo/vespero 
tarde ( )
nokto 
noche ( )
noktomezo 
medianoche ( )

Horloĝa tempo[edit]

je la unua horo matene 
( )
je la dua horo matene 
} ( )
tagmezo 
( )
je la unua horo posttagmeze 
( )
je la dua horo posttagmeze 
( )
noktomezo 
( )

Daŭro[edit]

_____ minuto(j) 
_____ minuto(s) ( _____)
_____ horo(j) 
_____ hora(s) ( _____)
_____ tago(j) 
_____ día(s) ( _____)
_____ semajno(j) 
_____ semana(s) ( _____)
_____ monato(j) 
_____ mes(es) ( _____)
_____ jaro(j) 
_____ año(s) ( _____)

Tagoj[edit]

hodiaŭ 
hoy ( )
hieraŭ 
ayer ( )
antaŭhieraŭ 
anteayer ( )
morgaŭ 
mañana ( )
postmorgaŭ 
pasado mañana ( )
ĉi tiun semajnon 
esta semana ( )
lastan semajnon 
la semana pasada ( )
venontan semajnon 
la próxima semana ( )
lundo 
lunes ( )
mardo 
martes ( )
merkredo 
miércoles ( )
ĵaŭdo 
jueves ( )
vendredo 
viernes ( )
sabato 
sábado ( )
dimanĉo 
domingo ( )

Monatoj[edit]

Januaro 
enero ( )
Februaro 
febrero ( )
Marto 
marzo ( )
Aprilo 
abril ( )
Majo 
mayo ( )
Junio 
junio ( )
Julio 
julio ( )
Aŭgusto 
agosto ( )
Septembro 
septiembre ( )
Oktobro 
octubre ( )
Novembro 
noviembre ( )
Decembro 
diciembre ( )

Skribi tempon kaj daton[edit]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[edit]

nigra 
negro ( )
blanka 
blanco ( )
griza 
gris ( )
ruĝa 
rojo ( )
blua 
azul ( )
flava 
amarillo ( )
verda 
verde ( )
oranĝa 
naranja ( )
viola 
violeta ( )
bruna 
marrón ( )

Transporto[edit]

Aŭtobuso kaj trajno[edit]

Kiom kostas bileto al _____? 
¿Cuánto cuesta un billete (Hispanio)/ pasaje (Sudameriko)/ boleto (Meksiko kaj Centrameriko) a _____? ( _____)
Mi volus bileton al _____. 
Quisiera un billete (Hispanio)/ pasaje (Sudameriko)/ boleto (Meksiko kaj Centrameriko)a _____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso? 
¿Adónde va ese tren/autobús? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____? 
¿Dónde está el tren/autobús? _____ ( _____)
Ĉu tiu/ĉi tiu trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____? 
¿Ese/Este tren/autobús se detendrá en_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____? 
¿Cuando saldrá el tren/autobús a _____? ( _____)
Kiam tiu/ĉi tiu trajno/aŭtobuso alvenos al _____? 
¿Cuando ese/este tren/autobús llegará a _____? ( _____)

Direktoj[edit]

Kiel mi povas atingi ______? 
¿Cómo puedo llegar a _____ ( _____)
...la trajnan stacion? 
la estación de trenes? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon? 
la estación de autobuses / parada ( )
...la flughavenon? 
al aeropuerto ( )
...urbocentron? 
centro de la ciudad ( )
...la junularogastejon? 
al hostel ( )
... la hotelon ______? 
al hotel _____ ( _____)
...la _____ konsulejo? 
la embajada de _____ ( _____)
Kie estas multaj _____? 
¿Dónde hay muchos _____ ( _____)
...hoteloj? 
hoteles? ( )
...restoracioj 
restaurantes? ( )
...trinkejoj 
bares? ( )
...vidindaĵoj 
curiosidades? ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo? 
¿Puedes mostrarme en el mapa? ( )
strato 
la calle ( )
Turnu maldekstren. 
Gire a la izquierda ( )
Turnu dekstren. 
gire a la derecha ( )
maldekstre 
izquierda ( )
dekstre 
derecha ( )
rekte antaŭen 
derecho ( )
al la ______ 
a la _____ ( _____)
preter la ______ 
_____ ( _____)
antaǔ la ______ 
_____ ( _____)
Rigardu al la ______. 
mire a la_____( _____)
vojkruciĝo 
( )
nordo 
norte ( )
sudo
sur ( )
oriento 
( )
okcidento 
( )

Taksio[edit]

Taksio! 
taxi ( )
Bonvolu veturigi min al ______. 
Por favor lléveme a _____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______? 
¿Cuánto cuesra el viaje a _____? ( _____)
Bonvolu veturigi min tien. 
Por favor lléveme allí _____? ( _____)

Loĝado[edit]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron? 
¿Tienes una habitación disponible? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj? 
¿Cuánto cuesta la habitación para una persona/dos personas ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____? 
¿La habitación tiene _____ ( _____)
...litotuko? 
cubrecama? ( )
...banejo? 
baño? ( )
...telefono? 
teléfono? ( )
...televido? 
televisor?( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue? 
¿Puedo ver la habitación primero? ( )
Ĉu vi havas iun _____ 
¿Tienes algo ( )
...pli silentan? 
más silencioso? ( )
...pli vastan? 
( )
...pli puran? 
más limpio? ( )
...pli malmultekostan? 
más barato? ( )
Bone, mi prenas ĝin. 
Bien, lo cojo/elijo ( )
Mi restos por _____ nokto(j). 
Me quedaré por _____ noches ( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon? 
¿Me puedes sugerir otro hotel? ( )
Ĉu vi havas _____ 
¿Tienes _____ ( _____)
...sekurŝrankon? 
caja de seguridad? ( )
...ŝlosujon? 
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon? 
¿El precio incluye desayuno/cena? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo? 
¿Cuándo es el desayuno/ la cena? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron. 
Por favor limpie mi habitación. ( )
Ĉu vi povus veki min je _____? 
¿Me podría desperté a las ( )
Mi volus elhoteliĝi. 
Quisiera salir del hotel. ( )

Mono[edit]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron? 
¿Puedo usar el dólar estadounidense/australiano/canadiense? ( )
Ĉu mi povas uzi euron? 
¿Puedo usar euros?( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon? 
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon? 
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon? 
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron? 
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton? 
¿Puedo usar tarjeta de crédito? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon? 
¿Puedo cambiar mi dinero? ( )
Kie mi povas ŝanĝi mian monon? 
¿Dónde puedo cambiar mi dinero? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon? 
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon? 
( )
Kia estas la kurzo? 
( )
Kie estas bankaŭtomato? 
¿Dónde está el cajero automático? ( )

Manĝado[edit]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu. 
Una mesa para una persona/dos personas, por favor. ( )
Mi petas la menuon, bonvolu. 
El menú, por favor. ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon? 
¿Puedo mirar la cocina? ( )
Ĉu vi povas rekomendi ion al mi? 
¿Puedes remendarme algo? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon? 
¿Tienes la especialidad local? ( )
Mi estas vegetarano. 
Soy vegetariano. ( )
Mi estas vegano. 
Soy vegano. ( )
Mi manĝas nur koŝere. 
( )
Mi ne manĝas _____. 
No como _____. ( )
...viandon. 
carne. ( )
...fiŝaĵon. 
pescado. ( )
...marbestojn. 
( )
...ovaĵon. 
huevos. ( )
...laktaĵon. 
lácteos. ( )
...glutenon. 
gluten. ( )
...tritikaĵojn. 
( )
...nuksojn. 
nueces ( )
...arakidojn. 
( )
...sojaĵon. 
derivados de soja ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon. 
( )
komuna manĝo 
( )
manĝo laŭ la karto 
( )
matenmanĝo 
( )
tagmanĝo 
( )
manĝaĵeto 
( )
vespermanĝo 
( )
_____, bonvolu, 
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu. 
( )
kokaĵo/n 
( )
bovaĵo/n 
( )
fiŝaĵo/n 
( )
ŝinko/n 
( )
kolbaso/n 
( )
fromaĝo/n 
( )
ovo/n 
( )
salato/n 
( )
(kruda/n) legomo/n 
( )
(kruda/n) frukto/n 
( )
pano/n 
( )
toasto/n 
( )
nudelo/n 
( )
rizo/n 
( )
fazeolo/n 
( )
Mi petas unu glason da _____. 
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____. 
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____. 
_____ ( _____)
kafo 
( )
teo 
( )
suko 
( )
akvo 
( )
kranakvo 
( )
gasa akvo 
( )
sengasa akvo 
( )
biero 
( )
ruĝa/blanka vino 
( )
Mi petas iomon da _____. 
_____ ( _____)
salo 
( )
pipro 
( )
Pardonon, kelnero? 
( )
Mi finmanĝis. 
( )
Ĝi estis bongusta. 
( )
Bonvolu forporti la telerojn. 
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu. 
( )

Trinkado[edit]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn? 
( )
Ĉu vi servas al tablo? 
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu. 
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu. 
( )
Unu kruĉon, bonvolu. 
( )
Unu botelon, bonvolu. 
( )
_____ kaj _____, bonvolu. 
( )
viskio/n 
( )
vodko/n 
( )
rumo/n 
( )
akvo/n 
( )
mineralakvo/n 
( )
sodakvo/n 
( )
tonikakvo/n 
( )
oranĝa/n suko/n 
( )
kolao/n 
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn? 
( )
Unu plian, bonvolu. 
( )
Plian vicon, bonvolu. 
( )
Kiam estas fermtempo? 
( )
Je via sano! 
( )

Aĉetado[edit]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco? 
( )
Kiom ĝi kostas? 
( )
Ĝi estas tro kosta. 
( )
Ĉu vi akceptas _____? 
( )
multekosta 
( )
malmultekosta 
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston. 
( )
Mi ne volas ĝin. 
( )
Vi fraŭdas min. 
( )
Mi ne interesiĝas. 
( )
Bone, mi aĉetos ĝin. 
( )
Mi petas sakon? 
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)? 
( )
Mi bezonas _____. 
( )
...dentpasto/n. 
( )
...dentbroso/n. 
( )
...tamponoj/jn. 
( )
...sapo/n. 
( )
...ŝampuo/n. 
( )
...medikamento/n por doloro. 
( )
...medikamento/n por malvarmumo. 
( )
...medikamento/n por stomako. 
( )
...razilo/n. 
( )
...pluvombrelo/n. 
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n. 
( )
...poŝtkarto/n. 
( )
...poŝtmarko/n. 
( )
...baterioj/jn. 
( )
...skribopapero/n. 
( )
...plumo/n. 
( )
...libro/n en la _____ lingvo. 
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo. 
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo. 
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n. 
( )

Ŝoforado[edit]

Mi volas lui aŭton. 
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron? 
( )
haltu (signo
( )
unudirekta strato 
( )
malrapide 
( )
ne parku 
( )
limo de rapideco 
( )
benzinstacio 
( )
benzino 
( )
dizeloleo 
( )

Aŭtoritato[edit]

Mi faris nenion malbonan. 
( )
Tio estis miskompreno. 
( )
Kien vi kondukas min? 
( )
Ĉu mi estas arestita? 
( )
Mi estas civitano de _____. 
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo. 
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton. 
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon? 
( )

Lernu pli[edit]