Wy/eo/Angla frazlibro

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | eoWy > eo > Angla frazlibro
Jump to navigation Jump to search

Sekvu nin ĉe F icon.svg facebook


Wy/eo/Angla frazlibro

Pagebanner default.jpg

La angla estas la oficiala lingvo de Aŭstralio, Belizo, Britio, Kanado, Nov-Zelando, Niĝerio kaj Usono. Krome, ĝi estas vaste parolata kiel dua linvo en aliaj landoj.

Prononcado[edit | edit source]

Vokaloj[edit | edit source]

Konsonantoj[edit | edit source]

Komunaj diftongoj[edit | edit source]

Listo de frazoj[edit | edit source]

Bazaj[edit | edit source]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
open ( )
FERMITA
closed ( )
ENIREJO
entrance ( )
ELIREJO
exit ( )
PUŜU
push ( )
TIRU
pull ( )
NECESEJO
bathroom ( )
(POR)VIRA
men, gentlemen ( )
(POR)VIRINA
women, ladies ( )
ATENTU
warning / caution ( )
MALPERMESITA
forbidden ( )
Saluton.
Hello (heLOŬ) IFA: /həˈləʊ/, /hɛˈləʊ/ (UR) /hɛˈloʊ/, /həˈloʊ/ (Usono)
Kiel vi fartas?
How are you? (haŭ a ju) IFA: /haʊ ˈɑː juː/ (UR) /haʊ ˈɑɹ ju/ (Usono)
Mi fartas bone, dankon.
Fine, thank you. (fajn, tank ju)
Kiel vi nomiĝas?
What is your name? (uat iz jur nejm?)
Mi nomiĝas ______.
My name is ______. (maj nejm iz ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Nice to meet you! (najs tu mit ju)
Bonvolu.
Please. (pliz)
Dankon.
Thank you. (tank ju)
Nedankinde.
You're welcome. (jur UELkom)
Jes.
Yes. (jes)
Ne.
No. (noŭ)
Pardonu min.
Excuse me. (ekskJUZ mi)
Mi bedaŭras.
I am sorry. (Aj am SOri)
Ĝis revido.
See you later (Si ju LEJter)
Adiaŭ.
Goodbye (GudBAJ)
Mi ne parolas la anglan.
I can't speak English. (aj kant spik INgliŝ)
Ĉu vi parolas Esperanton?
Do you speak Esperanto? (du ju spik esperANtoŭ)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton?
Is there someone here who speaks Esperanto? ( )
Helpon!
Help! (help)
Bonan matenon.
Good morning. (gud MOning)
Bonan tagon.
( )
Bonan vesperon.
Good evening. ( )
Bonan nokton.
Good night. ( )
Mi ne komprenas.
I don't understand. ( )
Kie estas necesejo?
Where is the toilet? (ŭe iz da TOJlet)

Problemoj[edit | edit source]

Lasu min.
Leave me alone. ( )
Ne tuŝu min.
Don't touch me. ( )
Mi telefonos policon.
I'll call the police. ( )
Polico!
Police! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
Stop! Thief! ( )
Mi bezonas vian helpon.
I need your help. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
It's an amergency. ( )
Mi perdiĝis.
I'm lost. ( )
Mi perdis mian valizon.
I lost my suitcase. ( )
Mi perdis mian monujon.
I lost my wallet. ( )
Mi estas malsana.
I'm sick. ( )
Mi vundiĝis.
I've been injured. ( )
Mi bezonas kuraciston.
I need a doctor. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Can I use your phone? ( )

Numeroj[edit | edit source]

1
one ( )
2
two ( )
3
three ( )
4
four ( )
5
five ( )
6
six ( )
7
seven ( )
8
eight ( )
9
nine ( )
10
ten ( )
11
eleven ( )
12
twelve ( )
13
thirteen ( )
14
fourteen ( )
15
fifteen ( )
16
sixteen ( )
17
seventeen ( )
18
eighteen ( )
19
nineteen ( )
20
twenty ( )
21
twenty one ( )
22
twenty two ( )
23
twenty three ( )
30
thirty ( )
40
forty ( )
50
fifty ( )
60
sixty ( )
70
seventy ( )
80
eighty ( )
90
ninety ( )
100
one hundred ( )
200
two hundred ( )
300
three hundred ( )
1 000
one thousand ( )
2 000
two thousand ( )
1 000 000
one million ( )
1 000 000 000
one thousand million (en la Unuiĝinta Reĝlando), one billion (en Usono) ( )
1 000 000 000 000
one billion (en la Unuiĝinta Reĝlando), one trillion (en Usono) ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____ ( _____)
duono
half ( )
malpli (multe)
less ( )
pli (multe)
more ( )

Tempo[edit | edit source]

nun
now (naŭ)
poste
later ( )
antaŭe
before ( )
baldaŭ
soon ( )
mateno
morning ( )
antaŭtagmezo
morning ( )
posttagmezo
afternoon ( )
vespero
evening ( )
nokto
night ( )

Horloĝa tempo[edit | edit source]

je la unua horo matene
( )
je la dua horo matene
( )
tagmezo
noon ( )
je la unua horo posttagmeze
( )
je la dua horo posttagmeze
( )
noktomezo
midnight ( )

Daŭro[edit | edit source]

_____ minuto(j)
_____ minute / minutes ( _____)
_____ horo(j)
_____ hour / hours ( _____)
_____ tago(j)
_____ day / days ( _____)
_____ semajno(j)
_____ week / weeks ( _____)
_____ monato(j)
_____ month / months ( _____)
_____ jaro(j)
_____ year / years ( _____)

Tagoj[edit | edit source]

hodiaŭ
today ( )
hieraŭ
yesterday ( )
antaŭhieraŭ
the day before yesterday ( )
morgaŭ
tomorrow ( )
postmorgaŭ
the day after tomorrow ( )
ĉi tiun semajnon
this week ( )
lastan semajnon
last week ( )
venontan semajnon
next week ( )
lundo
Monday ( )
mardo
Tuesday ( )
merkredo
Wednesday ( )
ĵaŭdo
Thursday ( )
vendredo
Friday ( )
sabato
Saturday ( )
dimanĉo
Sunday ( )

Monatoj[edit | edit source]

Januaro
January ( )
Februaro
February ( )
Marto
March ( )
Aprilo
April ( )
Majo
May ( )
Junio
June ( )
Julio
July ( )
Aŭgusto
August ( )
Septembro
September ( )
Oktobro
October ( )
Novembro
November ( )
Decembro
December ( )

Skribi tempon kaj daton[edit | edit source]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[edit | edit source]

nigra
black ( )
blanka
white ( )
griza
gray ( )
ruĝa
red ( )
blua
blue ( )
flava
yellow ( )
verda
green ( )
oranĝa
orange ( )
purpura
purple ( )
bruna
brown ( )

Transporto[edit | edit source]

Aŭtouso kaj trajno[edit | edit source]

Kiom kostas bileto al _____?
How much is a ticket to _____? ( _____)
Mi volus bileton al _____.
I'd like a ticket to _____. ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Where does this train/bus go? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Where is the train/bus to _____? ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Does this train/bus stop in/at _____? ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
When does the train/bus to _____ leave? ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
When does this train/bus arrive in _____? ( _____)

Direktoj[edit | edit source]

Kiel mi povas atingi ______?
How can I get to _____? ( _____)
...la trajnan stacion?
the train station? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
the bus station/stop? ( )
...la flughavenon?
the airport? ( )
...urbocentron?
downtown? ( )
...la junularogastejon?
( )
... la hotelon ______?
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
the _____ consulate? ( _____)
Kie estas multaj _____?
Where are there a lot of _____? ( _____)
...hoteloj
hotels ( )
...restoracioj
restaurants ( )
...trinkejoj
bars ( )
...vidindaĵoj
interesting sights ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Can you show me on the map? ( )
strato
street ( )
Turnu maldekstren.
Turn left. ( )
Turnu dekstren.
Turn right. ( )
maldekstre
left ( )
dekstre
right ( )
rekte antaŭen
straight ahead ( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
( )
sudo
( )
oriento
( )
okcidento
( )

Taksio[edit | edit source]

Taksio!
Taxi! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
_____ ( _____)

Loĝado[edit | edit source]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
_____ ( _____)
...litotuko?
( )
...banejo?
( )
...telefono?
( )
...televido?
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
( )
Ĉu vi havas iun _____
( )
...pli silentan?
( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
( )
...pli malmultekostan?
( )
Bone, mi prenas ĝin.
( )
Mi restos por _____ nokto(j).
( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
( )
Ĉu vi havas _____
_____ ( _____)
...sekurŝrankon?
( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
( )
Mi volus elhoteliĝi.
( )

Mono[edit | edit source]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
( )
Ĉu mi povas uzi euron?
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[edit | edit source]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Table for one/two, please. ( )
Mi petas la menuon.
Could I see the menu? ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Can I look in the kitchen? ( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Can you recommend something? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Do you have a local specialty? ( )
Mi estas vegetarano.
I'm vegetarian. (ajm veĝeTErien)
Mi estas vegano.
I'm vegan. (ajm VIgen)
Mi manĝas nur koŝere.
I only eat kosher food. (aj OŬNli it KOŬŝa fud)
Mi ne manĝas _____.
I don't eat (aj doŭnt it)
...viandon.
meat. (mit)
...fiŝaĵon.
fish. (fiŝ)
...marbestojn.
seafood. (SIfud)
...ovaĵon.
egg. (eg)
...laktaĵon.
dairy. (DEri)
...glutenon.
gluten. (GLUtn)
...tritikaĵojn.
wheat. (ŭit)
...nuksojn.
nuts. (nats)
...arakidojn.
peanuts. (PInats)
...sojaĵon.
soy. (soj)
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
breakfast ( )
tagmanĝo
lunch ( )
manĝaĵeto
snack ( )
vespermanĝo
dinner ( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
chicken ( )
bovaĵo/n
beef ( )
fiŝaĵo/n
fish ( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[edit | edit source]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[edit | edit source]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[edit | edit source]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[edit | edit source]

Mi faris nenion malbonan.
I haven't done anything wrong. ( )
Tio estis miskompreno.
It was a misunderstanding. ( )
Kien vi kondukas min?
Where are you taking me? ( )
Ĉu mi estas arestita?
Am I under arrest? ( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pli[edit | edit source]

Bonvolu, aldonu al la ŝablono {{Wy/eo/Iv}} Vikidatuman identigilon (ĝi komenciĝas per Q).