Wt/yue/唔

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | yueWt > yue > 唔
Jump to navigation Jump to search

通用資料

現代寫法

繁體/簡體:((口部))

辭典

 • 《大字源》:413頁,第11字
 • 《漢語大字典》:第1卷,627頁,第2字
 • 《辭海》:276頁,第6行,第6字
 • Unihan數據U+5514

粵語


發音

含義

 1. 表示否定。可以修飾動詞、形容詞、副詞、介詞等。
【例:修飾動詞】:我今晚去補習班。
【例:修飾形容詞】:嗰隻狗可愛。
【例:修飾副詞】:佢跑步跑得快。
【例:修飾介詞】:佢宜家羅馬,喺翡冷翠
 1. 語氣助詞,表示確定,近似「」。

其他方言

表示否定

 • 南寧話:(新法蘭西:mu¹³)
 • 容縣話:(新法蘭西:ma¹³;常見借字:
 • 玉林話:(新法蘭西:mau¹³;常見借字:
 • 陽江話:(新法蘭西:möu⁵¹)

外語

表示否定

 • 普通話:
 • 法文:ne ... pas/non
 • 英文:not
 • 德文:nicht

官話


發音

普通話:漢語拼音m國際音標:/m̩/

含義

語氣助詞,表示確定,近似「」。