Jump to content

Wt/sc/èssere

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | sc
Wt > sc > èssere

Verbu ausiliare

LIMBA SARDA COMUNA: èssere

LOGUDORESU: èssere

NUGORESU: èssere

CAMPIDANESU:

  • Bariedades gràficas:


presente passadu
infinidu èssere èssere istadu
partitzìpiu istadu
gerùndiu essende essende istadu
persona singolare plurale
sa de unu sa de duos sa de tres sa de unu sa de duos sa de tres
deo tue isse nois bois issos
indicativu presente so ses est semus seies sunt
imperfetu fia fias fiat fìamus fiais fiant
passadu pròssimu so istadu ses istadu est istadu semus istados, -as seies istados, -as sunt istados, -as
passadu imperfetu fia istadu fias istadu fiat istadu fìamus istados, -as fiais istados, -as fiant istados, -as
benidore apo a èssere as a èssere at a èssere amus a èssere ais a èssere ant a èssere
benidore anteriore apo a èssere istadu as a èssere istadu at a èssere istadu amus a èssere istados, -as ais a èssere istados, -as ant a èssere istados, -as
congiuntivu presente sia sias siat siamus siais siant
imperfetu essere esseres esseret esseremus essereis esserent
passadu sia istadu sias istadu siat istadu siamus istados, -as siais istados, -as siant istados, -as
trapassadu essere istadu esseres istadu esseret istadu esseremus istados, -as essereis istados, -as esserent istados, -as
cunditzionale presente dia èssere dias èssere diat èssere diamus èssere diais èssere diant èssere
passadu dia èssere istadu dias èssere istadu diat èssere istadu diamus èssere istados, -as diais èssere istados, -as diant èssere istados, -as
imperativu forma positiva - sias siat siamus siais siant
forma negativa - non sias non siat non siamus non siais non siant

Dae su latinu ĕsse > *essere