Wt/mnw/IPA-Mon

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnwWt > mnw > IPA-Mon

IPA ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်မအရေဝ်ခမၞောန် မဖဍန်လဝ် နူကဵု International Phonetic Alphabet မဂွံအဓိပ္ပါယ် နကဵုဘာသာမန် အက္ခရရမ္သာင် ဍုင်နာနာ မဒှ် သင်္ကေတ အက္ခရ် ဗီုမပတိတ် ရမ္သာင်ရ။ သင်္ကေတတအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ကေတ်နူ အက္ခရ်လေတ်တေန်တုဲ လ္ၚဵုဂှ်မ္ဂး ချူဂၠံင်ဂတး၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ချူပလေဝ်ထောအ် ဗီုပြင်ညိညရ။ အက္ခရရမ္သာင်ဂှ် တၠပညာဍုင်နာနာတအ် စခၞံဗဒှ် စၟတ်သမ္တီကၠုင် နူကဵု ကၞောတ် ၁၉ ဗွဝ်ကၠံ၊ ညံင်ဂွံ ချူ ရမ္သာင် အရေဝ်ဘာသာ မဟီုဂးဒၟံင်တအ် သီုဖအိုတ်ဂွံရ။ [1] IPA ဂှ် စကာ ပ္ဍဲအဘိဓာန်ဂမၠိုင်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵု မလ္ၚတ်အရေဝ်ဘာသာဂၠးတိဂမၠိုင်ရ။ တင်ရန်တၟအ် အက္ခရရမ္သာင်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ် မဆဵုလိက်မွဲမ္ဂး ညံင်ဂွံပတိတ် ရမ္သာင်ဒးရ။ ဥပမာ ပ္ဍဲလိက်မန်မ္ဂး "ဂကူ" ဂှ် ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဂွံၜါဗီုရ။ တုဲပၠန် အက္ခရ် "န" ဂှ် ဒၞာဲလ္ၚဵု ပ္တိတ်ရမ္သာင် "ဏ" ဒၞာဲလ္ၚဵု ပ္တိတ်ရမ္သာင် "န" ရ။ တုဲပၠန် ဆဵုလိက်မန်မွဲ မၞိဟ်ဗွဲကြဴ ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဟွံဒးမ္ဂး ရံင် အက္ခရရမ္သာင်တုဲ ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဒးရ။

ပ္ဍဲကဵု လိက်အဘိဓာန်မန်=အင်္ဂလိက် အစာထောန်ဝေ ဂှ် ညးစကာလဝ် အက္ခရရမ္သာင် သၞောတ် IPA ကီုရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲလိက် Dr. Mathias Jenny ပြကိုဟ်ကြိယာဘာသာမန် (The Verb System of Mon) ဂှ်လေဝ် ညးချူလဝ်နွံကီုရ။ နိဿဲကဵု လိက် Dr. Mathias Jenny ကေုာံ အစာနာဲထောန်ဝေ တုဲ ချူထ္ၜးလဝ်ကဵု အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။ အစာနာဲထောန်ဝေ ကဵု Dr. Mathias Jenny ချူလဝ် တၞဟ်ခြာ နွံညိညရ။

ဗျဉ်ဂမၠိုင်

ရမ္သာင် ဗျဉ်ဂမၠိုင်
သာ သာဇြိုဟ် ဇြိုင် ဇြိုင်ဇြိုဟ်
က (ka) /kaˀ/ ခ (kha) /khaˀ/ ဂ (ga) /kɛ̀ˀ/ ဃ (gha) /khɛ̀ˀ/
င (ṅa) /ŋaˀ/ - ၚ (ṅa) /ŋɛ̀ˀ/ -
စ (ca) /caˀ/ ဆ (cha) /chaˀ/ ဇ (ja) /cɛ̀ˀ/ ဇျ (jha) /chɛ̀ˀ/
ည (ña) /ɲaˀ/ - ည (ña) /ɲɛ̀ˀ/ -
ဍ (ḍa) /ɗaˀ/ - ဍ (ḍa) /ɗɛ̀ˀ/ -
ဏ (ṇa) /naˀ/ - န (na) /nɛ̀ˀ/ -
တ (ta) /ဋ (ṭa) /taˀ/ ထ (tha) /ဌ (ṭha) /thaˀ/ ဒ (da) /tɛ̀ˀ/ ဓ (dha) /thɛ̀ˀ/
ပ (pa) /paˀ/ ဖ (pha) /phaˀ/ ဗ (ba) /pɛ̀ˀ/ ဘ (bha) /phɛ̀ˀ/
မ (ma) /maˀ/ - မ (ma) /mɛ̀ˀ/ -
ယ (ya) /yaˀ/ ယှ /ɕaˀ/ ယ (ya) /yɛ̀ˀ/ ɕhɛ̀ˀ/
ရ (ra) /ɺaˀ/ - ရ (ra) /rɛ̀ˀ/
လ (la)/ဠ (ḷa) /laˀ/ လှ/ /ɫˀ/ လ (la) /lɛ̀ˀ/ ɮɛ̀ˀ/
ဝ (wa) /vaˀ/ ဝှ/သွ /ɧˀ/ ဝ (wa) /ʋɛ̀ˀ/ ဇွ ʋhɛ̀ˀ/
သ (sa) /saˀ/ - ဇြ/သ္ဇ /zɛ̀ˀ/ -
ဟ (ha) /haˀ/ /ɦaˀ/ သ္ၚ /hɛ̀ˀ/ ɦɛ̀ˀ
ၜ (ḅa) /ɓaˀ/ ၑ (ṣa)/ʃaˀ/ ၝ (mba) /ɓɛ̀ˀ/ ၐ (ṡa) ʒɛ̀ˀ

သွိုရ်ဂမၠိုင်

သွိုရ်ဂမၠိုင်
သွိုရ်မန်ဂမၠိုင် အ (a') အာ (ā) ဣ (i) ဣဳ (ī) ဥ (u) ဥူ (ū) ဨ (e) အဲ (au) သြ (o) အဴ အံ (aṁ) အး (aḥ)
ရမ္သာင်သာ a iˀ, ɒəˀ i, ɒə u,aoˀ u, ao e, ɛ, ey ɔə, uə ao ao ɔm, ɔˀ ah
ရမ္သာင်ဇြိုင် ɛ̀ˀ, ɔ̀, ɛ̀ ɛ̀ə ì ì ù ù è, ɛ̀, èy ɔ̀ə, ùə èə ɤ̀, ò ɔ̀m, ɔ̀ ɛ̀h
ဥပမာ
တ္ၚဲ ဗၟာ ဖျာ ကၠ တၞံ ဂွ ဂး ရဲ ရော ပိ ဂိ စ (စပုင်) house
taˀŋuə pɛ̀ˀmɛ̀ə phya klaˀ tnɔm kwɛ̀ˀ kɛ̀h rɔ̀ə rao pɒəˀ gìˀ ɕiəˀ (ɕiəˀ pɤŋ) hɒəˀ

ဂစိုတ် က်

ဂစိုတ် က်
ဂစိုတ် က် ကက် ကာက် ကိက် ကုက် ကေက် ကောက် ကံက် ကိုက်
က kɛk kac koc kɤk kɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) kòk kɔk, kɛ̀k kɑk
khɛk khac khoc khɤk khɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) khòk khɔk, khɛ̀k khɑk
`kɛk `kac `koc `kɤk `kɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `kòk `kɔk, `kɛ̀k `kɑk
`khɛk `khac `khoc `khɤk `khɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `khòk `khɔk, `khɛ̀k `khɑk
`ŋɛk `ŋac `ŋoc `ŋɤk `ŋɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `ŋòk `ŋɔk, `ŋɛ̀k `ŋɑk
cɛk cac coc cɤk cɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) còk cɔk, cɛ̀k cɑk
chɛk chac choc chɤk chɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) chòk chɔk, chɛ̀k chɑk
`cɛk `cac `coc `cɤk `cɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `còk `cɔk, `cɛ̀k `cɑk
ဇျ `chɛk `chac `choc `chɤk `chɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `chòk `chɔk, `chɛ̀k `chɑk
`ɲɛk `ɲac `ɲoc `ɲɤk `ɲɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `ɲòk `ɲɔk, `ɲɛ̀k `ɲɑk
ɗɛk ɗac ɗoc ɗɤk ɗɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) ɗòk ɗɔk, ɗɛ̀k ɗɑk
nɛk nac noc nɤk nɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) nòk nɔk, nɛ̀k nɑk
`nɛk `nac `noc `nɤk `nɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `nòk `nɔk, `nɛ̀k `nɑk
tɛk tac toc tɤk tɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) tòk tɔk, tɛ̀k tɑk
tɛk tac toc tɤk tɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) tòk tɔk, tɛ̀k tɑk
thɛk thac thoc thɤk thɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) thòk thɔk, thɛ̀k thɑk
`tɛk `tac `toc `tɤk `tɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `tòk `tɔk, `tɛ̀k `tɑk
`thɛk `thac `thoc `thɤk `thɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `thòk `thɔk, `thɛ̀k `thɑk
pɛk pac poc pɤk pɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) pòk pɔk, pɛ̀k pɑk
phɛk phac phoc phɤk phɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) phòk phɔk, phɛ̀k hɑk
`pɛk `pac `poc `pɤk `pɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `pòk `pɔk, `pɛ̀k `pɑk
`phɛk `phac `phoc `phɤk `phɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `phòk `phɔk, `phɛ̀k `phɑk
mɛk mac moc mɤk mɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) mòk mɔk, mɛ̀k mɑk
`mɛk `mac `moc `mɤk `mɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `mòk `mɔk, `mɛ̀k `mɑk
yɛk yac yoc yɤk yɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) yòk yɔk, yɛ̀k yɑk
`yɛk `yac `yoc `yɤk `yɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `yòk `yɔk, `yɛ̀k `yɑk
ɺɛk ɺac ɺoc ɺɤk ɺɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) ɺòk ɺɔk, ɺɛ̀k ɺɑk
rɛk rac roc rɤk rɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) ròk rɔk, rɛ̀k rɑk
vɛk vac voc vɤk vɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) vòk vɔk, vɛ̀k vɑk
`vɛk `vac `voc `vɤk `vɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `vòk `vɔk, `vɛ̀k `vɑk
sɛk sac soc sɤk sɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) sòk sɔk, sɛ̀k sɑk
sɛk sac soc sɤk sɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) sòk sɔk, sɛ̀k sɑk
ဇြ/သ္ဇ zɛk zac zoc zɤk zɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) zòk zɔk, zɛ̀k zɑk
hɛk hac hoc hɤk hɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) hòk hɔk, hɛ̀k hɑk
သ္ၚ `hɛk `hac `hoc `hɤk `hɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `hòk `hɔk, `hɛ̀k `hɑk
lɛk lac loc lɤk lɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) lòk lɔk, lɛ̀k lɑk
`lɛk `lac `loc `lɤk `lɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `lòk `lɔk, `lɛ̀k `lɑk
ɓɛk ɓac ɓoc ɓɤk ɓɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) ɓòk ɓɔk, ɓɛ̀k ɓɑk
ʃɛk ʃac ʃoc ʃɤk ʃɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) ʃòk ʃɔk, ʃɛ̀k ʃɑk
`ɓɛk `ɓac `ɓoc `ɓɤk `ɓɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) `ɓòk `ɓɔk, `ɓɛ̀k `ɓɑk
ʒɛk ʒac ʒoc ʒɤk ʒɔc (ဖေက် phɔc), (ကေက်) ʒòk ʒɔk, ʒɛ̀k ʒɑk


ဂစိုတ် င်

ဂစိုတ် င်
ဂစိုတ် င် ကင် ကာင် ကိင် ကုင် ကေင် ကောင် ကံင် ကိုင်
က kɛ̀ŋ kaŋ kòŋ kɤŋ kiəŋ (ကလေင် kaˀliəŋ) kɔɲ (ပေင် pɔŋ) kòŋ kɔ̀ŋ kàŋ
khɛ̀ŋ khaŋ khòŋ khɤŋ khiəŋ (ကလေင် kaˀliəŋ) khɔɲ (ပေင် pɔŋ) khòŋ khɔ̀ŋ khàŋ
`kɛ̀ŋ `kaŋ `kòŋ `kɤŋ `kiəŋ (ကလေင် kaˀliəŋ) `kɔɲ (ပေင် pɔŋ) `kòŋ `kɔ̀ŋ `kàŋ
`khɛ̀ŋ `khaŋ `khòŋ `khɤŋ `khiəŋ (ကလေင် kaˀliəŋ) `khɔɲ (ပေင် pɔŋ) `khòŋ `khɔ̀ŋ `khàŋ

ဂစိုတ် တ်

ဂစိုတ် တ်
ဂစိုတ် တ် ကတ် ကာတ် ကိတ် ကုတ် ကေတ် ကောတ် ကိုတ်
က kɔt kat kɛt kut kɤ̀ˀ kòt kɒt
khɔt khat khɛt khut khɤ̀ˀ khòt khɒt
`kɔt `kat `kɛt `kut `kɤ̀ˀ `kòt `kɜ̀t
`khɔt `khat `khɛt `khut `khɤ̀ˀ `khòt `khɜ̀t

ဂစိုတ် န်

ဂစိုတ် န်
ဂစိုတ် န် ကန် ကာန် ကိန် ကုန် ကေန် ကောန် ကိုန်
က kɔn kan kin kun ken kon kɒn
khɔn khan khin khun khen khon khɒn
`kɔ̀n `kàn `kìn `kun `ken `kon `kɤ̀n
`khɔ̀n `khàn `khìn `khun `khen `khon `khɤ̀n

ဂစိုတ် ပ်

ဂစိုတ် ပ်
ဂစိုတ် ပ် ကပ် ကာပ် ကိပ် ကုပ် ကေပ် ကောပ် ကိုပ်
က kɔp kap kip kup kep kop kɒp
khɔp khap khip khup khep khop khɒp
`kɔ̀p `kàp `kìp `kup `kep `kòp `kɜ̀p
`khɔ̀p `khàp `khìp `khup `khep `khòp `khɜ̀p

ဂစိုတ် မ်

ဂစိုတ် မ်
ဂစိုတ် မ် ကမ် ကာမ် ကိမ် ကုမ် ကေမ် ကောမ် ကိုမ်
က kɔm kam kim kum kem kom kɒm
khɔm kham khim khum khem khom khɒm
`kɔ̀m `kɛ̀m `kìm `kum `kem `kòm `kɜ̀m
`khɔ̀m `khɛ̀m `khìm `khum `khem `khòm `khɜ̀m

ဂစိုတ် ယ်

ဂစိုတ် ယ်
ဂစိုတ် ယ် ကယ် ကာယ် ကုယ် ကေယ် ကောယ် ကိုယ်
က koa kai koə kea kuə koy
khoa khai khoə khea khuə khoy
`kɔ̀ə `kài `kui `kea `kùa `koy
`khɔ̀ə `khài `khui `khea `khùa `khoy

ဂစိုတ် ဝ်

ဂစိုတ် ဝ်
ဂစိုတ် ဝ် ကဝ် ကေဝ် ကောဝ် ကိုဝ်
က kɔ̀ ko
khɔ̀ khè kho khɒ
`kɔ̀ `kè `ko `kɤ
`khɔ̀ `khè `kho `khɤ

ဂစိုတ် ဟ်

ဂစိုတ် ဟ်
ဂစိုတ် ဟ် ကဟ် ကိဟ် ကုဟ် ကေဟ် ကောဟ် ကိုဟ်
က kɔh kih kuh keh, kɛh (ဍေဟ်ɗɛh) koh kɒh
khɔh khih khuh kheh, khɛh (ဍေဟ်ɗɛh) khoh khɒh
`kɔ̀h `kìh `kùh `keh `kòh `kɜ̀h
`khɔ̀h `khìh `khùh `kheh `khòh `khɜ̀h

ဂစိုတ် အ်

ဂစိုတ် အ်
ဂစိုတ် အ် ကအ် ကေအ် ကောအ် ကိုအ်
က kɔˀ keˀ kɒˀ kɜˀ
khɔˀ kheˀ khɒˀ khɜˀ
`kɔˀ `kèˀ `kɒˀ `kɜ̀ˀ
`khɔˀ `khèˀ `khɒˀ `khɜ̀ˀ
မအက္ခရ် အာင်ပဳအေတအ်ဂှ် နူမုက်လိက် IPA character picker ကလိဂွံမာန်ရ။

  1. International Phonetic Association (IPA), Handbook.