Wt/mnw/မင်မဲ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnwWt > mnw > မင်မဲ

မန်

ပွံက်အက္ခရ် နဲတၞဟ်

မင်မွဲ

နိရုတ်

မင်မေယ် (မန်တြေံ)၊ - မင်မောယ်၊ မင်မွဲ/မင်မဲ။

အုတ်မဟာဇန်စိ ရောဝ်ကောန် မတာဝ်ပ္ဍေယ်စြိသ် အၝော၊ ရောဝ်ဂေါး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သၟင်မေယ် နတိတႝူယ်၊ (တၟအ်ယှိုယ်သဳခုင်၊ ခ၊ ၃၆-၃၈၊) (အိုတ်မဟာဇန်စိ ရဴကောန် မတဴပ္ဍဲသြိုဟ်မိ၊ ရဴဂှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သမင်မဲ နဒတုဲ(ဖဵု)၊)

ဗွဟ်ရမ္သာင်

IPA /`mɛ̀ŋ`mɔ̀ə/

ကြိယာ

မင်မွဲ (maṅmau)

 • ဒဒှ် မကဵု ပရေင်စဵုဒၞာ ကုညးမွဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး အရာမွဲမွဲ တုဲပၠန် ဖန်ကၠောန်ကဵု ကုညးမွဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး အရာဂှ် မနွံပၟိက်။
  သဗ္ဗညု မတဴ ပ္ဍဲသ္ၚိသၟိန်မ္ဂး ယဿပတ်သၟိင်စက္ကဝဝ် ကၠုင်စိုပ်ဇကု၊ လကအ်ဇမၞော်ပန် သီုလကအ်သၟတ်ၜါလ္ၚီ သ္တဴ လုကဴတဲတုဲ၊ ရုပ်သာ်ညံင်ထဝ်ထမၞတ်၊ ခတ္တိယရာဇာ တဝဳဝါရ ဗွဲမဂၠိုင် တွဳဗဝိုင်တဴရ။ လၟဟ် ပ္ဍဲဒေါဝ်ကသဝ်ပိုန် လသာကၠေအ် ညံင်ဍာ်ဂစှ် မသက္ကုပမွဲဂှ် ဒှ်တုဲ တိတ်ပဂမှဳ၊ ဒဒှ်သဗ္ဗညုတညာဏ် အာစိုပ်ဒတုဲရ။ (သၠပတ်မင်ဗၠာဲလၟေန်။)
  ခါဂဟ် သုဇာတာ ပြာပ်အာတုယ် ထးထောရ်တုယ် မပေင်တဴ နပြမန်ဍာက်ဂဟ်ဂဟ် ဒြၜုတ်စုတ် လတူဂတာတယ်ဗောဓိသတ်ရ။ ခါဂဟ် ရဴဝေါအ် ဍေဟ်ဂး၊ ယောအ်တဳလအဲဒေဝတဴ ပဋ္ဌနာတုယ်မအဲရာဒနာမိက် တမ်ဇောင်တဳလအဲဂဟ် ဍောက်ပေင်ကုအဲတုယ်ရ၊ ရဴပဋ္ဌနာစိုတ်အဲဍိက်မဍောက်ပေင်ဂဟ်ဟေင် ပဋ္ဌနာစိုတ်တဳလအဲလေရ် ကိုဝ်ဍောက်ပေင်ညိဂးတုယ် ထးထောရ်တုယ်မနွောမ်ၚုဟ်မွယ်လက်ကသာပ်ဂဟ် သက်ကုပြမယ်တုယ် သုဇာတာ တွာ်စဴအာရ။ (လိက်တၟအ်အဇပါလစေတဳ၊ (က) ဍုင်ဗဂေါ၊ ပၞောန် - ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁။) (ဗီုပြင်အက္ခရ်ဂစိုတ်တအ်ဂှ် အတိုင်မနွံပ္ဍဲလိက်တၟအ်ဟေင် ချူထ္ၜးဏာရ။ )
  မ တီ ဣလိဿသေထဳဟာ၊ သၟိင်သၟာန်။ အဲဍိက် သ္ၚဳ ပ္ဍဲက္ဍိုပ်တုဲ တီအဴ၊ ဗောဓိသတ် ဂး။ မ သ္ၚဳ ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ညးၜါရ၊ သၟိင် ဂး။ ချိုန်ဂှ် အိန် က္တဵုဗဒှ် ကတောဝ်ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ရ။ ဗောဓိသတ် မွဲ ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ညးၜါ၊ ညာတ် ကတောဝ်တုဲ၊ ယွံမရှာတ် သီုက္ဍိုပ်ညးၜါ ကတောဝ်နွံအိုတ်ရ၊ ပၞောဝ်ညးၜါဂှ် ဣဝွံ ဣလိဿသေထဳရ အဲဍိက် ဟွံတီဟေင်။ (ဣလိဿဇာတ်၊ သ္ကေမ်ဇာတ်ဨကနိပါတ်၊)
  ပမန်ဂှ် သ္ဂုတ်တွဵဵၚုဟ် ဟမာန်၊ ကြိုက်ကဵုညးမပြဲ ပကီုနကျှတ်မဂွံ၊ မန်တုဲ မၠာ်မွဲ အကာသ ဗြဲရတ်ထပှ်သာ် ဒးဗဂူဖျေဟ်ဟေင်။ (ဝေဒဗ္ဘဇာတ်၊ သ္ကေမ်ဇာတ်ဨကနိပါတ်။)

ကြိယာကရိုတ်

ပၟင်ပၟဲ

ဝေါဟာတၟုပ်

ဝေါဟာဒစး

ပလီု၊ ပလာ်

ဝေါဟာလွာ

 • မင်မွဲ၊
 • ရံင်မွဲ၊
 • စၟတ်မွဲ၊
 • သ္ၚေဝ်မွဲ၊
 • ဗ္စာရဏာမွဲ၊
 • မၠာ်မွဲ၊
 • ၚဳဂၠိတ်မွဲ၊
 • ရေတ်မွဲ၊
 • လ္ၚတ်မွဲ၊

တြာဲ

English: care