Wt/mnw/ဂၠုၚ်

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnwWt > mnw > ဂၠုၚ်

မန်

ဂၠုၚ်

ပွံက်မအက္ခရ်နဲတၞဟ်

 1. ဂလုၚ်

ကြိယာ

 1. ကပေါတ်ကၠောန်လဝ်နကဵုဆုလေဝ်နွံ ကၠောန်လဝ်နကဵုပသဲလေဝ်နွံတုဲ သွက်ဂွံအာကၠုၚ်ဗွဲမသၠဲလးလပါ်ဂၠံၚ်ဍာ် ။


လဟီု

 1. ဓါတ်သော်ဒ္စာံတၞုၚ် ဒုၚ်နၚ်ကဵုဂၠုၚ်က္ၜၚ်၊ (ဓါတ်သော်ကျာ်တြဲဒ္စာံတၞုၚ် တပူတဗဝ်ဒုၚ်တၠုၚ်ပ္တိုန်လ္တူဂၠုၚ်က္ၜၚ်တုဲ ဖျဴနၚ်ဍုၚ်မန်)။
 2. ဒေဝတဴဆုယၟုအက္ခရာ နာတ်ဗဳလာ နာတ်ဖမ္ပာ၊ ( ညးၜါၝဲကဵုဒေံ ဂွံပိုၚ်ခြာလဝ်ဇၟာပ်တၞံဆုတုဲ ဟီုစိုပ်ဂုဏ်တၞံဆုဂွံကၠောန်ဂၠုၚ်ဗွဲတုန်) ။

တၠုၚ်လအာ

 1. နူဆုနွံတၟာၜါဗန်မၞိဟ်လ္ပါ်လ္တူတုဲ ရဲကေတ်ဆုဂကူနွံကဵုကြက်ဗွဲမမ္ၚိုဟ်သွက်ဂွံဒုၚ်တဝ်ကဵုဍာ်ဖ္ဍုၚ်မာန်ဂှ် ၜံက်ကၠောန်ဂၠုၚ်တဴအိုတ်ရ။
 2. ဖံၚ်လေဝ် ညံၚ်ရဴဂၠုၚ်ကီုတုဲ လဆောဝ်တှ်ေ ဖံၚ်ဏံသုၚ်စောဲကမၠောန်ဂတမုက်မွဲလစုတ်လေဝ်နွံ၊ လ္ၚဵုဒက်ဖံၚ်ဖျေံကပေါတ်နူကၞောတ်ၜဳတေံတုဲ ဍာ်ကၞာဒးဂၠုၚ်အာကၠုၚ်ဟွံဂွံတုဲ ဒးဒက်ဖံၚ်သွက်ဂွံအာကၠုၚ်လယောဝ်ဂွံအကြာဍာ်ကၞာကၞာစောဝ်ကြုၚ်တံဂှ်ရ။
 3. အခေတ်လၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ဂၠုၚ်ဟီုဂှ် နဲကဲနာနာ နကဵုဆုကီု နကဵုပသဲနာနာကီုဂှ် နကဵုပညာဂတာပ်အခေတ်စောံသကီုမံၚ်ဂှ် ကၠောန်ပ္တိတ်ဂၠုၚ်နာနာသာ်ဂွံဆဵုမာန်ရ။

ဖဵု

 1. ဂၠုၚ်ဟီုဂှ် ဒှ်ဖဵုနူအခေတ်ကၠာတေံတုဲ ညံၚ်ရဴတိတ်တရဴပေါဲဗတိုက်သပုန်လပါ်ဂၠံၚ်ဍာ်လေဝ် ဒးသုၚ်စောဲဂၠုၚ်တုဲ အာကၠုၚ်လုပ်သပုန်ပေါဲဗတိုက်ကီုလပါ်ဂၠံၚ်ဍာ်ရ။
 2. ဂၠုၚ်ဒှ်သွက်သ္ဂောံပလံၚ်ကပေါတ်နာနာသာ်တုဲ မွဲဍုၚ်ကဵုမွဲဍုၚ်လေဝ် စကာကၠုၚ်ဂၠုၚ် နူစအခေတ်ကၠာတေံကဵုတ္ၚဲဏံဏီရ။
 3. ညံၚ်ရဴသၟာတမ္ၚာရဲညးနွံတမ်ဇိုၚ်သြၚ်ၜဳတံဂှ်လေဝ် ညးတံဂယျိုၚ်အာလမျီုနကဵုကမၠောန်တမ္ၚာတုဲ ဂၠုၚ်မွဲဟီုဂှ် ဒှ်အဓိကသွက်ညးတံဗွဲမလောန်ရ၊ လဆောဝ်တှ်ေ ပိုန်ဒြပ်ညးတမ္ၚာတံနွံၚုဟ်မးဇၞော်အိုတ်အတိုၚ်မွဲဘဝညးတံဂှ်လေဝ် ဂၠုၚ်မွဲဟီုဂွံမံၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူဂၠုၚ်တုဲ ညးတံဂွံရပ်ၚုဲက သွက်ဂွံဂယျိုၚ်အာလမျီုဂကောံအိန်ထံၚ်ညးတံစဵုတ္ၚဲဏံမာန်ရ။

ဝေါဟာလွာ

 1. ဂၠုၚ်က္ၜၚ်
 2. ဂၠုၚ်ယာ
 3. ဂၠုၚ်ဒုန်
 4. ဂၠုၚ်ကၠိက်
 5. ဂၠုၚ်ကၠဵု
 6. ဂၠုၚ်ဂၠဴ

ဝေါဟာတၟုပ်

 1. ဖံၚ်
 2. က္ၜၚ်


ဝေါဟာဒစး

 1. တၟံကလောံ
 2. သံၚ်ဗတဳ
 3. ဗြဴဂူကျာထတ်

တြာဲ

 • မြန်မာ: လှေ
 • သေံ
 • အေၚ်္ဂလိခ်