Wt/mnw/ခၠောဝ်

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnwWt > mnw > ခၠောဝ်

မန်

ခၠောဝ်

နာမ်

 1. မဆၚ်နူလ္တူတုဲ စှ်ေအာပ္ဍဲဍာ်တေံမွဲအသိၚ်ဓဝ်တုဲ ထပက်စှ်ေအာဍာ်တပ်တပ်တဝ်ဝ်၊ ခၠောဝ်စှ်ေ ။


ပ္ၚံက်အဓိပ္ပါဲတၞဟ်

 1. ခၠောဝ်ဟီုဂှ် သုၚ်စောဲအရာ ဗွဲမၞုံလ္တူသၠုၚ်တုဲ ခၠောဝ်စှ်ေဍာ်၊ ခၠောဝ်စှ်ေဍာ်ကြုၚ်စောဝ်၊ ညံၚ်ရဴဒတုံစှ်ေမွဲအသိၚ် စှ်ေကၠုၚ်လပါ်က္ဍိုပ်တပ်ပ်တုဲ ကော်စခၠောဝ်စှ်ေကၠုၚ်တပ်တပ်။


ဝေါဟာတၟုဟ်

 1. ခၠောဝ်စှ်ေဍာ်
 2. ခၠောဝ်ကၠုၚ်နူလ္တူတေံ
 3. ခၠောဝ်စှ်ေကၠုၚ် ဟွံဂေတ်မွဲသာ်၊

ဝေါဟာလွာ

ဝေါဟာဒစး

 1. ပဝ်
 2. ၜိၚ်
 3. ကွာ်


တြာဲ

 1. မြန်မာ
 2. သေံ
 3. အေၚ်္ဂလိခ်