Wt/mni/ꯏꯪꯂꯤꯁ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mniWt > mni > ꯏꯪꯂꯤꯁ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ[edit]

Manipuri ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯱ ꯌꯥꯎꯏ:
Wikipedia

ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ[edit]

IPA(key):

  1. ꯂꯣꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯐꯥꯎꯅꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯪꯂꯦꯟ, ꯌꯨꯑꯦꯁꯑꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕ[edit]


ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ[edit]