Wt/ksw/ကပီၤ

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | ksw
Wt > ksw > ကပီၤ

ကညီ[edit | edit source]

နီၢ်[edit | edit source]

ကပီၤ (ka paw̄)

 1. တၢ်ဖိဃၢ်တခါလၢအိၣ်ဒီးအခီၣ်ယဲၢ်ခီ
  • ယထံၣ်ကပီၤလၢတၢ်ဟးလီၢ်.
 2. ပှၤကညီအက့ၢ်ဂီၤဒွဲတခါလၢအအိၣ်ဘူးဒီးကဖု.
  • ဟီမိၤအ့စူၤလ့ န့ၣ်ဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢကပီၤက့ၢ်ဂီၤဒွဲန့ၣ်လီၤ

ဝီၢ်[edit | edit source]

ကပီၤ (ka paw̄)

 • တၢ်ကပီၤလၢဒုးအိၣ်ဖျါတၢ်
  • မုၢ်ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကပီၤ.

ဟဲလၢ[edit | edit source]

တၢ်ကျိာ်ထံ[edit | edit source]

အဲကလံး[edit | edit source]

 1. light
 2. spider
 3. pancreas

ပယီၤ[edit | edit source]

 1. ပင့်ကူး