Wt/kcg/vam

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > vam

Tyap

Nkap vam a̱tyubishyi:
1 = a̱pyia̱; 2 = á̱ghyi; 3= fwuo; 4= a̱zaghwuang; 5= fi̱ri̱ng; 6= kwop; 7= a̱fa; 8= groin; 9= lyan 10-14= tak; 15-19= bwak

Bwoi a̱lyoot

Vam yet a̱kongkong a̱tyubishi/Nya̱m hwa̱ na̱ng a̱ng nwa̱n mi̱ng a̱ghyi a̱ni . ku mbea̱ng na̱m ming nkungkub na.

Yei

 • Lyuut IPA /vàm/
File:FILE AUDIO NAME AS FOUND ON WIKIMEDIA COMMONS
Si̱sak nang á̱ ngyei "vam" a̱ni
 • Fantswam: lvwam /lʋʷam/
 • Gworog: luwam /lʷam/

A̱lyoot

Vam (á̱kpa: nvam)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa: na)
 1. Vam wa yet kyang ku yet si̱ kyang swuan nang á̱ maai á̱ li a̱ni ma̱ng a̱ghyi ba.
  • Nat a kwi vam ang hu.
  • Vam hu li ni wa la?
  • Ka̱ á̱ wa nyia̱ da̱ vam ang hwa, da̱ a na nat cat kan.

Tai

 • SYNONYMS.

Bwan di̱ lilyem ghyáng