Wt/kcg/shovet

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > shovet

Tyap

File:FILE IMAGE NAME AS FOUND ON WIKIMEDIA COMMONS
CAPTION IN TYAP

Bwoi a̱lyoot

ETYMOLOGY

Yei

Lyuut IPA /TRANSCRIPTION/

File:FILE AUDIO NAME AS FOUND ON WIKIMEDIA COMMONS
Si̱sak nang á̱ ngyei "TITLE" a̱ni

A̱lyoot

Shovet (á̱kpa: PLURAL)

Sot swang a̱lyiat:
SINGULAR ARTICLE (á̱kpa: PLURAL ARTICLE)


  1. Shovet yet kyangtam ha, a̱ byia̱ a̱ba jojoot tswam/kwon, a̱si byia̱ ba pepeet tswam ma̱ a̱tam ka.

Shovet yet kyangtam kyuak nkyang nya namg a̱jijak, mbin, mbeang a̱cuwang nfang. Ka̱ashim a̱ nlung avwo mang ngu.

    • EXAMPLE 1.
    • EXAMPLE 2.
    • EXAMPLE 3.

Bwan di̱ lilyem ghyáng