Wt/kcg/nyia̱

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > nyia̱

Tyap

Yei

Ta̱m

nyia̱ (á̱kpa nyian)

nyia̱, ka̱n nyia̱, ku nyia̱, ba̱ nyia̱, bye nyia̱, wu nyia̱, na nyia̱, nnyia̱

Nyia̱ bye fa:

 1. Ka̱ doot á̱ tyia̱ kyang di̱n ta̱m ku á̱ tyia̱ kyang ku byin kyang ghyang a̱ni.
  • A̱gwaza wa nyia̱ nung dyo.
  • Yok. N na nyia̱ ta̱m hu.
  • Da̱, bai zi̱ nyia̱ ta̱m hu ndung.
 2. Naat mbwuot.
  • A̱tuk ka ka̱ kyang na nyia̱, á̱ si̱ mi̱n dyen bah.
  • Yihwa nyia̱ a̱ji?

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng

A̱lyoot

nyia̱ (á̱kpa nyiá̱)

Sot swang a‌lyiat:
ji (á̱kpa ji)
 1. Nyia̱ fa ka̱ kyang nat ku si̱ mbwuot a̱ni.
  • Nyia̱ jini yet bah.
  • Kuzang nyia̱ ja a na shei nkhang tazwa a?
  • Ka̱ a̱cucuk nyia̱ wa bah a swan nywang.

Tai

Bwan di‌ lilyem ghya‌ng