Wt/kcg/nat

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > nat

NAT

Wa̱i a̱lyiat

Nat yet swang a̱lyiat ji̱ fa ka̱ a̱yin shyei neet da̱ a̱vwuo a̱ghyang a̱ si̱ tat a̱vwuo a̱ghyang.

Bwoi a̱lyoot

Neet di̱ Proto-pi̱lato *ba.

Yei

Lyuut IPA /nád/

Si̱sak nang á̱ ngyei "nat" a̱ni

Fam a̱lyem

a̱lyoot, kyai

A̱lyoot

nat (á̱kpa: nat mi̱ nat)

Sot swang a̱lyiat
hu (á̱kpa: hu)
Kídee
  • Nang n di nat hu na vwuo nung a̱khwu, n si̱ fwan a̱mali
  • Nat hu yet kyang hwa bah, shyia̱ hu hwa.

Kyai

nat, nnat, naat, nnaat, ku nat, ka̱n nat, na nat, bye nat, wu nat, ba̱ nat

Tai
  • nkat, cong, tat, kam, ghwut, ti̱n mbwak, kai ghwon
Á̱fi̱p
  • bai, tat, neet, shoot kpa̱mkpaan, khwat kpa̱mkpaan

Bwan di̱ lilyem ghyáng

  • Ghwangkpang: lọ
  • Kpat: tafi
  • Kuut: ne̱
  • Shong: go

Ya̱fang