Wt/kcg/ma

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > ma

Tyap

A̱khwot a̱kwop a̱sa̱khwot MS cat ma a̱tandong.

Yei

Ta̱m

ma (á̱kpa mang)

ma, mma, ka̱n ma, ku ma, bye ma, ba̱ ma, wu ma, na ma

Ma bye fa:

 1. Ka̱nang á̱ ta kyang ma̱ng kyang ghyang a̱ni.
  • Bibya ku ma zwuom ji.
  • N ka̱n ma gu ma̱ng a̱tandong.
  • Kyangma wa na ma cyuo ji.
 2. Ka̱nang kyang nyiung shyia̱ kpa̱mkpaan ba̱t ma̱ng kyang ghyang ku ka̱nang kyang ntung ghyang a̱ni.
  • A̱li Ka̱nwai kya ma ma̱ng a̱si̱ Bityong ka.
  • A̱ka̱sa a̱feang na ma ma̱ng a̱ghyang.
  • Ka̱ a tat a̱kwon ka̱ ma ma̱ng kaswuo ji a̱ni, a yan gyong a̱ja.

Tai

Tang
Shyia̱ kpa̱mkpaan

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Tang
Shyia̱ kpa̱mkpaan