Wt/kcg/lyuut

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > lyuut

Tyap

Lyuut Ma̱sa̱t gbangbang di̱ tsuung a̱mali nwuat za̱nang Karnak, Lukzo, a̱byin Ma̱sa̱t.
Lyuut hu nang á̱ ku lyuut ku fa "Assurbanipal A̱gwam A̱suriya" a̱ni (lyuut Sumer-Akkad ma̱ng Ba̱bilon A̱fai) ma̱ a̱byin Irak a̱fwun.
A̱byii̱k a̱ghyang a̱ shyia̱ di̱ lyuut wusika a̱ni.

Yei

 • Fantswam: lyuruk /lʲúrúg/
  • A̱nwuat:

A̱lyoot

lyuut (á̱kpa *)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa *)

Lyuut bye fa:

 1. Kyang hu a̱yin ta̱zut a̱ni ku di̱ wat pepa, ku ma̱ a̱byin, ku di̱ kyang ghyang.
  • Á̱ nyia̱ lyuut hu ma̱ng shan ja a?
  • Ya mbeang shi lyuut hu ma̱ a̱da̱dei.
  • N nwuan lyuut hu shansham bah.
 2. Vak ta̱m ma̱ng ta̱m hwa, á̱ ghwang zwunzwuo ja di̱ wat nang a̱tyufang wu na li a̱ nkai ta̱m hu á̱ ku ta̱m ndyo a̱ni.
  • Zang tangka̱i lyuut hwa nang A̱jaman ba nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nhu di̱ lyuut?
  • Á̰ ngyei lyuut A̱caina hu nini wa la?
  • N dyen lyuut ma̱ng tangka̱i lyuut huni neet a̱fwun bah.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ta̱m

lyuut, ku lyuut, bye lyuut, ba̱ lyuut, wu lyuut, na lyuut, dyuut, ndyuut

 1. Lyuut fa ka̱nang á̱ ghwak zwunzwuo tazwa kyang mat á̱ ta̱m ta̱m da̱ a̱yin a̱vwuo a̱ni ku ma̱ a̱ghyang a̱niet.
  • Yihwa a lyuut a̱ji?
  • Ta̱m ji nang a ku lyuut fi̱ng nggwoneam a̱hwa ni̱ shyia̱ da̱ a̱vwuo nung.
  • Bonat a̱i! Da̱ bai a lyuut kyang ku myim a̱ni.

Bu nwuan

Tai

A̱fi̱p

Bwoi mi̱ bwoi

Bwan di̱ lilyem ghyáng