Wt/kcg/khwot

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > khwot

Tyap

A̱kikyo nang á̱ shurung ba̱ khwot a̱ni.

Yei

Ta̱m

khwot, nkhwot, ka̱n khwot, ku khwot, ba̱ khwot, bye khwot, wu khwot, na khwot

 1. khwot (á̱kpa khwot khukhwot) yet yet a̱ ti̱n a̱sa̱kwhot ku a̱ shurung kyang ku ka fa̱k mam..
  • A̱kikyo bani ka̱n khwot tyak bah.
  • Nung gwa shurung a̱yaatoot ba a̱ta̱usa ba̱ khwot.
  • N tyia̱ si̱ ku khwot hwa a̱ni ma̱nyin.
 2. khwot (a̱nyiung koot) yet ka̱nang á̱ ya a̱son ma̱ng koot kyang a̱ni.
  • Ba̱ khwot á̱ka̱li ma̱ a̱gba̱ndang jok wu á̱ bwoi fa̱n.
  • Á̱ khwot a̱gugwong mi̱ cet.
  • N fa̱k nang na̱ khwot a̱gugwong a̱ja a̱ni.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ti̱n a̱sa̱khwot
Koot