Wt/kcg/khap-a̱won

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > khap-a̱won

Tyap

Khap-a̱won ma̱ a̱byin Ndiya.

Bwoi a̱lyoot

Neet di̱ khap + a̱won.

Yei

A̱lyoot

khap-a̱won (á̱kpa khap-a̱won)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)
  1. Khap-a̱won yet khap ha nang á̱ nyia̱ ka̱ za ji khak. Á̱ ni̱ tyei a̱byin ka a̱sa̱khwot mi̱ cen nia. Á̱ ni̱ kwak a̱sa̱khwot na ma̱ng jenereto kwak-a̱sa̱khwot. Tangka̱i khap huni shyia̱ ma̱ a̱ka̱keang na̱ shyiat za nci̱ri̱ng a̱ni bah a̱wot na̱ si̱ byia̱ a̱cicen ku a̱ka̱ghyui.
    • Nyi nyia̱ khap-a̱won hwa a̱ji a?
    • Khap-a̱won yet di̱ fam A̱kpat hu ba̱t.
    • N na nwuo khap-a̱won a̱leang.

Bwan di̱ lilyem ghyáng