Wt/kcg/ji̱p

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > ji̱p

Tyap

Ji̱p ji̱ byia̱ a̱dung a̱pyia̱ a̱ni.

Yei

A̱lyoot

ji̱p (á̱kpa jí̱p)

Sot swang a̱lyiat:
ji (a̱kpa ji)
 1. Ji̱p yet tangka̱i a̱man hwa ku tai nywan a̱ni.
  • A san ji̱p jini a̱ji a?
  • N byia̱ a̱gba̱ndang ji̱p a̱mali.
  • N ka̱n mak ngya nam ji̱p bah.

Bwan di‌ lilyem ghya‌ng

Ta̱m

ji̱p, ka̱n ji̱p, ku ji̱p, ba̱ ji̱p, bye ji̱p, wu ji̱p, na ji̱p, nji̱p

 1. Ji̱p yet ka̱ á̱ ghyuai kyang ku kwak swuoa̱bung bai a̱ni.
  • Kozaa wa ku ji̱p nzi̱t a̱bung ka.
  • Da̱ a̱nyan wa na ji̱p á̱niet bani bwuon hu la?
  • A̱gwaza ka̱n ji̱p nzi̱t a̱bun wu di̱n vak Nggwon nggu ka.

Tai

A̱fi̱p

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng