Wt/kcg/hyia̱k

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > hyia̱k

Tyap

A̱ka̱sa na̱ hyia̱k khwong kyai a̱sa̱khwot.

Yei

A̱lyoot

hyia̱k (á̱kpa *)

Sot swang a̱lyiat:

hu (á̱kpa *)

  1. Hyia̱k fa ka̱ á̱ tak ma̱ng a̱yin kyang.
    • Zi̱ ku cong zi̱ si̱ hyia̱k a̱keang a̱kya ta̱ulyia̱.
    • A̱ byiek a̱ghyui ka ka̱ hyia̱k a̱vwuo ka nang nok hu nshyia̱ a̱ni, a̱ si̱ yong a̱ja.
    • A̱li nung ka, kikya hyia̱k khwong kyai a̱sa̱khwot hu.

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ta̱m

hyia̱k, ka̱n hyia̱k, ku hyia̱k, bye hyia̱k, ba̱ hyia̱k, wu hyia̱k, na hyia̱k, nhyia̱k

Bwan di̱ lilyem ghyáng