Wt/kcg/hyat

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > hyat

Tyap

A̱yin cat hyat a̱ghyang a̱niet ma̱ng a̱ta-ndong.
A̱shai-ndong nang á̱ ku hyat a̱ni.

Yei

 • Za̱FBS: /hʲɑ́d/
 • A̱nwuat:
  Sisak nang a ngyei "hyat" din Tyap ani.

Ta̱m

hyat (á̱kpa hyaai)

hyat, nhyat, ku hyat, ka̱n hyat, ba̱ hyat, bye hyat, wu hyat, na hyat, hyaai

Hyat bye fa:

 1. Ka̱nang á̱ tyat swuan kyang-nswuan mi̱cet a̱ni.
  • Á̱ka̱tuk á̱niet bibya ku hyat nggu.
  • Á̱ wa ka̱n hyat a̱tang wu neet a̱fwun bah.
  • A̱nyan wa ma zon jini a̱ hyat?
 2. Ka̱ á̱ tyat a̱fwuop ndong a̱ni.
  • Hyat long hu.
  • Ka̱ n cat kai nda, n ni̱ nhyat long tutu hu.
  • Yok hyat long hu bah.
  • Bambi a̱a̱i! Bai a hyat long hu.

Bwan di̱ lilyem ghyáng