Wt/kcg/hya̱u

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > hya̱u

Tyap

Hya̱u nyam ma̱ a̱sa̱khwot mami a̱la̱nkaat.

Yei

 • Za̱FBS: /hʲə̀ù/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "hya̱u" a̱ni.

A̱lyoot

hya̱u (á̱kpa hya̱u)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)

Hya̱u hu bye yet

 1. A̱myia̱ nia na̱ tung mi̱ vam a̱tyubishyi ku nyam a̱ni.
  • Hya̱u hu la̱u mi̱ vam a̱yang mba hu.
  • A weam hya̱u nywan hu a̱ji wa a̱tyetuk ka?
  • Nam huni ka mbyia̱ hya̱u bah.
 2. A̱myia̱ nia nang á̱ kwon kwa vam ndyo a̱ni ku ka li sha̱shet.
  • Kwon nggwon ka hya̱u hu, vam hu ku di̱ khwot.
  • Hya̱u nang n kwon a̱ni, á̱ ku san ma̱ a̱byin Maleshiya kya.
 3. Tangka̱i a̱myia̱ nia nang á̱ fwui di̱ fwuo-ntswam (njin) a̱ni, nang a̱myia̱-a̱fan - a̱vwuo ka nang á̱ ti̱n peturo, ka̱la̱nzi̱t, dizi̱t, ba̱ng si̱ nat.
  • Hya̱u hu tyak ma̱ a̱fa tsaai-ndong ka.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng