Wt/kcg/ghwut

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > ghwut

Tyap

Zunzwuo ghwut gi̱gi̱k.

Bwoi a̱lyoot

Neet di̱ Proto-pi̱lato *wut.

Yei

 • Za̱FBS: /ɣʷúd/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "ghwut" a̱ni.
 • Fantswam, Gwoot, Sholyia̱: wuruk /wúrúg/
  • A̱nwuat:

A̱lyoot

 1. Ghwut hwa yet cong naat a̱ta̱usa neet a̱mami.
  • Ghwut hu na tyia̱ a̱fwun a?
  • Ma̱nang ba̱ shyia̱ di̱ ghwut hu, huhwa zi̱ si̱ ba̱ fa̱k kun di̱ fam hunia̱u.
  • Kwaa̱mbwat Ghwut hwa zi̱ na fang.

Ta̱m

ghwut, ka̱n ghwut, ku ghwut, ba̱ ghwut, bye ghwut, wu ghwut, na ghwut, nghwut

 1. Ghwut hwa yet ka̱ a̱yin shyia̱ mami a̱ si̱ cong a̱nat a̱ta̱usa.
  • A̱yang-a̱li wu ghwut.
  • Ka̱ a ghwut, nyim nung tutu hu ma̱ng nywak a ba̱ng yaya hu.
  • A̱ ka̱n ghwut bah.
  • A cat ghwut ma̱nini kani a?
  • Nyi ghwut a̱ta̱usa.

Tai

Á̱fi̱p

Bwan di̱ lilyem ghyáng