Wt/kcg/fwuo

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > fwuo

Tyap

Fwuo a̱tyubishyi.
A̱di̱dam Fwuo a̱tyubishyi.

Yei

 • Za̱FBS: /fʷʷô/
 • A̱nwuat:
  Yei fwuo di̱n Tyap.

A̱lyoot 1

fwuo (á̱kpa nfwuo)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa na)
 1. Fwuo hu hwa yet kap vam ku shyia̱ a̱ tung fi̱ri̱ng a̱ tsa mba̱ng a̱pyia̱ a̱nietbishyi ma̱ng nyám a̱ni.
  • A̱tyoli A̱tuk wa ku ma a̱fai Bobai wu di̱n fwuo a̱ hyat.
  • Yihwa ha bai nggwon kani mba̱ng fwuo nang a̱baman a̱ni?
  • Junjung a̱nu kya faat fwuo.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

A̱lyoot 2

 1. Fwuo hu bu yet a̱vwuo ku tyan a̱di̱dam a̱tyubishyi.
  • Nyap fwuo hwa na bai ma̱ng swat nyinyang mi̱ swanta huni.
  • Yok sak mi̱ fwuo bah.
  • Nwan wa yet fwuo nung hu.

Bwoi mi̱ bwoi

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ta̱m

fwuo, nfwuo, ka̱n fwuo, ku fwuo, bye fwuo, ba̱ fwuo, na fwuo, wu fwuo.

 1. Fwuo fa lak ma̱ng cin a̱lyiat hwa. Ka̱ doot ku fa lak a̱tyubishyi mameang.
  • A la̱u fwuo nkyang.

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng