Wt/kcg/fi̱p

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > fi̱p

Tyap

A̱man ka̱ cat fi̱p a̱ni.

Yei

Ta̱m

fi̱p (á̱kpa fi̱ri̱p)

fi̱p, ku fi̱p, ka̰n fi̱p, ba̱ fi̱p, bye fi̱p, wu fi̱p, na fi̱p, fi̱ri̱p

  1. Fi̱p yet tangka̱i a̱guguut hwa nang a̱yin ku nyam na yan ghwap a̱ti̱tak ba di̱ cat cung nat a̱za ka a̱ni.
    • A̱man ka cat fi̱p ma̱nini
    • Ka̱nang a tat a̱ja, fi̱p a ta̱bat sa a̱kwon ji.
    • Da̱ fi̱p ma̱ shonshyon la.

Bwan di̱ lilyem ghyáng