Wt/kcg/fangkyang

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > fangkyang

Tyap

Fangnkyang ma̱ng ga̱swuong mbwak ma̱ a̱byin Caina

Bwoi a̱lyoot

Neet fang + nkyang.

Yei

 • Za̱FBS: /fɑ́ŋ-ŋ́kʲɑ́ŋ/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "fangnkyang" a̱ni

Tam

fang [nkyang], nfang [nkyang], ku fang [nkyang], ka̱n fang [nkyang], ba̱ fang [nkyang], bye fang [nkyang], wu fang [nkyang], na fang [nkyang]

 1. Ka̱nang á̱ fang nkyang ku á̱niet, ku nyám, ku fa á̱ cat á̱ lyen ku a̱mang wa shyia̱ ku bwat a̱ni.
  • Fang nkyang na a li ka̱ a̱mang nia bwat.
  • A̱ ku fang á̱niet ba.
  • Bai zi̱ bu fang a̱ka̱sa nani a̱ka̱nyiung.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

A̱lyoot

fangnkyang (á̱kpa fangfi̱fangnkyang)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)
 1. Fangnkyang yet ka̱ á̱ fang á̱ li shi ákpa nkyang a̱ni.
  • A su lyen fangnkyang ba̱t a?
  • Ku fangnkyang ku fang-lyuut, kuzang byia̱ zang.
  • N si̱ mi̱n nyia̱ fangnkyang huni di̱ mi̱n kakuleto bah.

Bwan di̱ lilyem ghyáng