Wt/kcg/dyep

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > dyep

Tyap

Á̱nietbishyi ma̱ng nyám dyep A̱gwaza.

Yei

A̱lyoot

dyep (á̱kpa a̱didyep)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa na)
 1. Dyep yet tangka̱i shi hwa nang á̱ nwuak A̱gwaza ku a̱yin a̱ni.
  • Dyep huni la̱u nggu ba̱t!
  • Ka̱ konyan lyen nyia̱ dyep hwa yet vak gwai A̱gwaza fwuo hu, konyan na nyia̱ kyang ku myim.
  • Da̱ nggu, a̱ ka ncat dyep nyin hu bah.

Ta̱m

dyep (á̱kpa dyep-di̱dyep)

dyep, ndyep, ka̱n dyep, ku dyep, ba̱ dyep, bye dyep, wu dyep, na dyep

 1. Ka̱ á̱ nwuak a̱yin shi a̱ni.
  • Nyi bai zi̱ dyep A̱gwaza.
  • Ma̱nang a dyep nggu, ma a̱nia wa a na nsaai nda nggu na.
  • A̱tyu wuni, a̱ lyen dyep á̱niet za̱m. Kut!

Bwan di̱ lilyem ghyáng