Wt/kcg/cyuo ndyuut

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > cyuo ndyuut

Tyap

Cyuo ndyuut.

Bwoi a̱lyoot

Neet mi̱ cyuo + ndyuut.

Yei

A̱lyoot

cyuo ndyuut (á̱kpa cyuó ndyuut)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
  1. Cyuo ndyuut yet a̱gba̱ndang a̱kwi wa a̱ byia̱ a̱dyundyung ndyuut mi̱ cap nggu wu a̱ni, a̱ si̱ yet a̱za̱za̱rak nyam A̱siya wa gba̱mgbam. Á̱ ka ngyei nji Panthera tigris.
    • Cyuo ndyuut lan a̱zaki ma̱ng cet.
    • A̱gwam sop wu wa yet cyuo ndyuut.
    • Zi̱ byia̱ cyuo ndyuut mi̱ Afi̱rika a?

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng