Wt/kcg/cyui

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > cyui

Tyap

Cyui ji̱ byia̱ vam a̱sa̱khwot mbyin a̱ni (Rattus norvegicus).
Mmanfang na̱ cyui nkyang ma̱ a̱byinkhap.

Yei

 • Za̱FBS: /tʃʲʷi/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "cyui" a̱ni

A̱lyoot

cyui (á̱kpa cyuí)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)

Cyui bye fa:

 1. Tangka̱i a̱banyam ku byia̱ a̱junjung a̱nu, á̱ shyiat nhu a̱mali ku a̱yit a̱ni.
  • N di cyui ji kai a̱ni.
  • Cyui ji lyen a̱kwi ntswam a?
  • A̱tivi ba cat nam cyui hu ba̱t.
 2. Ti̱p nkyang da̱ a̱vwuo nang á̱ ka̱n kap a̱ni.
  • A̱cak cyui nkyang kya zi̱ nshyia̱ ma̱nini.
  • Ka̱ cyui swakpat hu na byian jen, zi̱ wu bwuok a̱tson zi̱ tyak ta̱m hu ka̱ni baa!?
  • Cyui ma̱ng cak yak yet nta̱m nzi̱t nia.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Nyam
Ti̱p nkyang

Ta̱m

cyui á̱k. (a̱nyiung ti̱p) cyui, ncyui, ka̱n cyui, ku cyui, ba̱ cyui, na cyui, wu cyui, bye cyui.

Cyui bye fa:

 1. Ta̱m khwuk a̱byin ma̱ng tyei zwá mi̱ wa hu nang á̱ ku lung a̱byin ka a̱ni ma̱ng cit wa hu.
  • A̱bamman Ta̱bat nia cyui a̱fwun.
  • Zi̱ wu cyui a̱tson.
  • Ka̱ zi̱ bai zi̱ na cyui.
 2. Ka̱nang á̱ swat kyang mami kyang ghyang, ku si̱ khwat kpeam a̱ bai.
  • A̱ si̱ tyia̱ nung sa̱kan mi̱ vam, ji̱ si̱ cyui nung ba̱t.[1]
  • Á̱ka̱tuk á̱niet ba, bibya ku cyui ngguu ma̱ng zwang.
  • Ba̱ si̱ byia̱ a̱ka̱ndi̱m, na̱ cyui nang nyang a̱ni.[2]

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ti̱p nkyang
Swat

Tai

 1. ti̱p
 2. swat

Ya̱fang

 1. A̱lyiat A̱gwaza na di̱n Tyap: A̱li̱ka̱uli A̱fai (2015). 2 A̱korontiyawa 9:6.
 2. A̱lyiat A̱gwaza na di̱n Tyap: A̱li̱ka̱uli A̱fai (2015). Tyai Á̱zanson 9:10.