Wt/kcg/cot

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > cot

Tyap

Cot ghyang nang á̱ ngyei Stanford Memorial Church a̱ni mi̱ Kalifoniya, ma̱ a̱byin Muná̱pyia̱ Sí̱tet A̱merika.

Vak lyuut ghyang

Bwoi a̱lyoot

Á̱ khwap neet di̱ swang a̱lyiat nShong ji, church.

Yei

A̱lyoot

cot (á̱kpa ncot)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa na)
 1. Cot yet tyan ja ku a̱li kya nang Á̱nietkhwikristi ba ncong á̱ nnaai a̱wot á̱ nkyuak ntong a̱zaghyi A̱gwaza a̱ni.
  • A nat cot a̱fwun a?
  • Nyi nat cot A̱sa̱ba̱t hwa kee?
  • Cot huni yet li ga̱nga̱ng ba̱t.

Vak yei ghyang

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Shong

Bwoi a̱lyoot

Á̱ khwap neet mi̱ Hindi खाट (khāṭ), neet mi̱ Sauraseni Prakrit 𑀔𑀝𑁆𑀝𑀸 (khaṭṭā), neet mi̱ Sansi̱ki̱rit खट्वा (khaṭvā, “fi̱rem-a̱gbaat”).

Yei

 • Za̱FBS (Boston): /kɒt/
  • A̱nwuat (A̱sti̱relya):
   Yei "cot" mi̱ A̱sti̱relya
 • Za̱FBS (A̱merika): /kɑt/
  • A̱nwuat:
   Yei "cot" mi̱ Muná̱pyia̱ Sí̱tet A̱merika.
  • Za̱FBS (A̱ka̱keang Fam A̱za MS): /kʰat̚/
   • A̱nwuat:
    Yei "cot" Mami-mami Fam A̱za MS.

A̱lyoot

cot (á̱kpa cots)

 1. a̱gbaat-suswak