Wt/kcg/cong

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > cong

Tyap

Á̱tyok A̱maasai a̱feang cong ma̱ a̱yit

Vak lyuut ghyang

 • chong

Yei

A̱lyoot

cong (á̱kpa cong ci̱cong)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)
 1. Cong yet shyei hwa neet da̱ a̱vwuo a̱nyiung naat da̱ a̱vwuo a̱ghyang ma̱ng a̱ti̱tak ba.
  • Cong hu byia̱ a̱fi̱ng.
  • Di̱ nwuan nung hu, cong huni na tyia̱ bah.
  • Ka̱ cong hu na khat ang, a fwung a̱mali.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ta̱m

 1. Cong, ku cong, ka̱n cong, ba̱ cong, wu cong, na cong, bye cong.
  • Ka̱di zi̱ cong.
  • A sii cong a?
  • Cong a̱nggang zi̱ tat a̱nfaan.

Tai

Á̱fi̱p

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Viyet

Yei

Ghwughwu

cong

 1. ga̱t

Ta̱m

cong

 1. gut a̱gung

A̱lyoot

công (á̱kpa *)

 1. nta̱m