Wt/kcg/cet

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > cet

Tyap

Ghwughwu ku tyai a̱yin a̱ mak cet a̱la̱u-a̱ti̱tak.

Yei

A̱lyoot

cet (á̱kpa ncet)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa na)
  1. Cet yet maai nyia̱ kyang hwa.
    • Cet ang hu tat kyiak nung a?
    • Ka̱ a byia̱ cet bah a fwung.
    • Ta̱m huni yet si̱ á̱niet ba̱ byia̱ cet hwa a̱ni.

Tai

Á̱fi̱p

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Jhyuo

Yei

A̱lyoot

cet (á̱kpa ncet)

  1. cet