Wt/kcg/ceang

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > ceang

Tyap

A̱ba ceang pyia̱ a̱tyubishyi.

Vak lyuut ghyang

  • ca̱yang
  • ciyang

Yei

A̱lyoot

ceang (á̱kpa nceang)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa na)
  1. Ceang yet tangka̱i a̱banyam hwa ku ni̱ ta̱kup di̱ cap vam a̱bwu a̱ni ma̱ng vam nkyang nswuan jhyang. Kyayak mba hu hwa yet a̱sok.
    • Di si̱sak nang ceang huni shi ba̱t a̱ni; kyang a̱ga̱de!
    • Ceang cat hyiat a̱babwu kani.
    • N ka̱n hyiat ceang hu.

Bwan di̱ lilyem ghyáng