Wt/kcg/cat

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > cat

Tyap

Ghwughwu a̱man-a̱lyia̱ ku yong da̱ a̱kwonu cat.
A̱bajunjung cat mi̱ tak a̱ghyang a̱niet.
Cat ji̱mna.

Vak lyuut ghyang

Yei

 • Sholyia̱, Tyuku: tsat /tsɑ́d/
  • A̱nwuat:

A̱lyoot

1. cat (á̱kpa cat)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)

Cat bye fa:

 1. Tangka̱i fwuong ku byia̱ cet a̱ni, ma̱nang si̱sak nang a̱yang ku a̱tyia̱ na fa̱k da̱ nggwon a̱ni ku la̱u.
  • Ka̱ cat hwa yet shyia̱, da̱ a̱fi̱fan ba na ban tsaaí.
  • Cat hu nang n fa̱k tazwa nggu a̱ni, n si̱ mi̱n wa̱i nhu bah.
  • Mi̱ di̱ sweap njen, a na lyen ka̱ cat hwa ku a̱bubuk fwuong hwa.

Bu nwuan

Bwoi mi̱ bwoi

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Fwuong

2. cat (á̱kpa cat)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)

Cat bu bye yet:

 1. Kuzang tangka̱i pyia̱ ku shyia̱ mi̱ vam a̱tyubishyi, kang ma̱ng si̱ a̱pyia̱ ka nang á̱ ngyei "pyia̱" a̱ni.
  • N di a̱sai cat ma̱ a̱tanu ang ka.
  • A̱nyan wa sang cat mi̱ vam?
  • Ka̱ a mak ti̱n cat hu, n na lyui ang.
 2. Kuzang tangka̱i pyia̱ ku shyia̱ mi̱ vam a̱man ku nywan a̱ni.
  • A̱bakwi lyin nywan nyia̱ di̱ yihwa ka̱ na nnyia̱ ma̱ng a̱bavi̱p cat.
  • A ti̱n cat ji a?
  • A̱man ka doot di̱ fi̱ri̱p, cat jhyiung si̱si̱ nkwa a̱byin.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Pyia̱ a̱tyubishyi
Pyia̱ a̱man

Ta̱m

cat (á̱kpa ncat)

cat, ncat, ku cat, ka̱n cat, ba̱ cat, bye cat, wu cat, na cat

 1. Cat yet ka̱ a̱yin shyuo kyang a̱ni ku a̱ li kyang ku myim nshyia̱ a̱ni a̱ si̱ tyia̱ fwuo di̱ kyang a̱hwa a̱ shyia̱ nhu.
  • N cat ang.
  • Ka̱ a cat, tywei a kwamam ma̱ng a̱nak ka.
  • Ka̱nwai ma̱ng Biliyok nyia̱ ba̱ cat ba̱ nat Legwot a̱tson.

Tai

Á̱fi̱p

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Shong

Yei

 • Za̱FBS: /ˈkæt/
  • A̱nwuat: a cat /ə ˈkæt/
   Yei "cat" si̱ Muna̱pyia̱ A̱byintyok (London).
  • A̱nwuat: a cat /ə ˈkæt/
   Yei "cat" si̱ Muná̱pyia̱ Sí̱tet (Kalifoniya).
  • A̱nwuat: /ˈkeət/
   Yei "cat" si̱ Muna̱pyia̱ A̱byintyok.

A̱lyoot

cat (á̱kpa cats)

 1. a̱kwi