Wt/kcg/byia̱

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > byia̱

Tyap

Yei

Ta̱m

byia̱ (á̱kpa *)

byia̱, ka̱n byia̱, ku byia̱, ba̱ byia̱, bye byia̱, wu byia̱, na byia̱, mbyia̱

  1. Byia̱ fa ka̱ a̱yin shyia̱ ma̱ng kyang ku yet si̱ nggu hu a̱ni.
    • Nwan wa byia̱ a̱li kani a?
    • Byia̱nyan wa byia̱ nggwon ka.
    • Ka̱ a byia̱ nera fwuon a nang nung.

Bu nwuan

Bwan di̱ lilyem ghyáng