Wt/kcg/byet

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > byet

Tyap

Byet.

Bwoi a̱lyoot 1

Neet di̱ swang a̱lyiat Shong ji belt.

Yei

A̱lyoot

byet (á̱kpa byét)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
 1. A̱ywan kya nang á̱ vwuoi ma̱ dyang a̱ni. Byet ji beang di̱ ba̱ng a̱ta̱p a̱cyok wu mi̱ ci̱p.
  • Da̱ la̱p byet ka dyang ang ji la!
  • A̱mang wa a ku san byet jini?
  • Kyiak byet jinia̱u a bai ndyo.

Bwoi a̱lyoot 2

Yei

A̱lyoot

byet (á̱kpa byét)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
 1. Byet yet li̱n a̱ma hwa nang á̱ ni̱ nwuak a̱yin ku á̱niet a̱ni.
  • N gwai ma̱ng byet ji nang a nang nung a̱ni.
  • Kuzang byet a̱ ku jong nung yet a̱sham.
  • Yok nat kai nda bah, mat byet ji nang gu nang ang a̱ni.

Tai

Kyangvwuoi
Li̱n a̱ma

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Kyangvwuoi
Li̱n a̱ma