Wt/kcg/bwom

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > bwom

Tyap

A̱tyubwom a̱ghyang shyia̱ di̱ bwom.

Vak lyuut/yei ghyang

 • bvwom
 • bom

Yei

A̱lyoot

bwom (á̱kpa bwom bubwom)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa hu)
 1. Bwom yet vak ghwut ma̱ng a̱ka̱sham nwunwuat hwa neet ma̱ a̱bwonu a̱tyubishyi ka.
  • A̱ tyia̱ á̱niet tai ma̱ng bwom nggu hu.
  • Bwom hu hwa bah, kyang ku a̱bwom ka fa a̱ni hwa.
  • Konyan wa lyen bwom hu a?

Ta̱m

bwom, mbwom, ka̱n bwom, ku bwom, ba̱ bwom, bye bwom, wu bwom, na bwom

 1. Bwom yet ka̱ a̱yin ghwut ma̱ng a̱ka̱sham nwunwuat neet ma̱ a̱bwonu nggu ka.
  • N cat n bwom a̱bwom.
  • Bai zi̱ bwom dundung la!
  • Ka̱ a na bwom, a nat a̱ja. Yok shyui nung a̱fufwuo bah.

Bwan di̱ lilyem ghyáng