Wt/kcg/a̱wa̱ra̱ma̱nde

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱wa̱ra̱ma̱nde

Tyap

Kyangbwak ghyang swuoa̱bung mat a̱wa̱ra̱ma̱nde.

Nvak yei ghyáng

 • a̱wa̱ri̱ma̱nde
 • a̱wa̱ruma̱nde
 • a̱wura̱ma̱nde
 • a̱wuri̱ma̱nde
 • a̱wuruma̱nde

Yei

A̱lyoot

a̱wa̱ra̱ma̱nde (á̱kpa a̱yaawa̱ra̱ma̱nde)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa ba)
 1. A̱wa̱ra̱ma̱nde yet a̱gba̱ndang zong kyayak wa. Zong ji ni̱ bai da̱nian zwang, nwai yong nkyang khap, shi á̱kpa á̱niet, sang zwa ku nwai la̱p vam a̱gwomna̱ti.
  • Á̱ nyia̱ a̱wa̱ra̱ma̱nde wu na hyaat a̱leang.
  • A̱wa̱ra̱ma̱de hyaai á̱niet ma̱ a̱byin Somalya ba̱t.
  • Á̱niet nzi̱t ba kai a̱ka̱keang mba na ghwon di̱n jen a̱wa̱ra̱ma̱nde, ba̱ si̱ bai a̱ji ba̱ si̱ kpaat swat hu.

Bwan di̱ lilyem ghyáng