Wt/kcg/a̱pyia̱

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱pyia̱

Tyap

A̱pyia̱ a̱nkyim.

Yei

A̱lyoot

a̱pyia̱ (á̱kpa pyipyia̱, á̱pyia̱)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa hu, ba)
  1. A̱pyia̱ ka, kikya yet a̱ta̱n vam a̱tyubishyi ku nyam ku kyang ku sang swuan a̱ni. Di̱ nkyang nswuan, a̱pyia̱ kikya yet kap vam hu ku ba̱ng fwu hu da̱nang kuzang a̱di̱dam neet ghwut a̱ni.
    • Nyam jini byia̱ a̱tan a̱pyia̱ bah.
    • A̱ sak nkwon na da̱ a̱pyia̱ a̱gbaat ka, a̱ si̱si̱ nta̱bat vak.
    • Yihwa nyia̱ a̱pyia̱ ang ka?

Bwan di̱ lilyem ghyáng