Wt/kcg/a̱ghyui

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱ghyui

Tyap

A̱ghyui.

Yei

A̱lyoot

a̱ghyui (á̱kpa a̱ka̱ghyui)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa na)
  1. A̱ghyui yet a̱gba̱ndang cen wa gu saai a̱sa̱khwot na̱ tyong neet mi̱ kyai a̱byin a̱ni, a̱wot a̱ kin kpa̱k ma̱ng á̱na neet da̱ a̱gut naat da̱ a̱vwuo ka̱ swan gyan a̱ni, a̱wot a̱cyet ka ni̱ gba̱p ma̱ a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot ku kyai a̱sa̱khwot nang a̱byin keang a̱ni.
    • Yihwa á̱ ngyei a̱ghyui Ka̱duna ka di̱n nwap ji?
    • Ka̱ a na byiek a̱ghyui, yok cong di̱di̱ri̱k bah.
    • A̱gba̱ndang a̱ghyui shyia̱ a̱zanson.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng