Wt/kcg/a̱fi̱fap a̱byin

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱fi̱fap a̱byin

Tyap

A̱fi̱fap a̱byin mi̱ Ki̱rowesiya.

Vak lyuut ghyang

  • a̱fi̱fap-a̱byin

Bwoi a̱lyoot

Neet a̱fi̱fap + a̱byin.

Yei

A̱lyoot

a̱fi̱fap a̱byin (á̱kpa á̱fi̱fap bibyin)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa na)
  1. A̱fi̱fap a̱byin yet tamm a̱byin nang a̱sa̱khwot nyia̱ kpa̱mkpaan tyat a̱ni, a̱junjung a̱byin khwong a̱sa̱khwot.
    • Zi̱ si̱ swak ghwon a̱fi̱fap a̱byin wu nang á̱ ngyei Sa̱lmoni a̱ni.[1]
    • Zang a̱byin kya a̱fi̱fap a̱byin Bakasi wu shyia̱ ma̱ninika?
    • Da̱ a̱fi̱fap a̱byin Iberiya wa Si̱pen ma̱ng Potugat nshyia̱.

Vak yei ghyang

  • li̱m-a̱byin

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ya̱fang

  1. A̱lyiat A̱gwaza na di̱n Tyap: A̱li̱ka̱uli A̱fai (2015). "Nta̱m A̱yaata̱m 27:7".