Wt/kcg/a̱cuncung

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱cuncung

Tyap

A̱cuncung long.
A̱cuncung swuo.
A̱cuncung.

Vak lyuut ghyang

 • cuncung

Bwoi a̱lyoot

Swang a̱lyiat ji ku neet di̱ Proto-pi̱lato *-tiiŋ.

Yei

A̱lyoot

a̱cuncung (á̱kpa á̱cuncung)

Sot swang a̱lyiat:
na (á̱kpa na)
 1. A̱cuncung yet a̱wowot lywei, ngwun, ma̱ng a̱cywang nkyuo na̱ ghwut ka̱nang á̱ fwui nkyang.
  • A̱nyan wa dam nzi̱t ma̱ng a̱cuncung nani la?
  • A̱cuncung na fwuk nzi̱t a̱ghyi ba.
  • A̱cuncung shyia̱ a̱ji. Zi̱ nat a̱ja̱u.
 2. A̱cuncung yet kyang hwa ka̱ ghwut ma̱ng a̱wowot lywei, ngwun, ma̱ng a̱cywang nkyuo, ka̱nang á̱ fwui nhu á̱ swuo a̱ni. Á̱ ka ngyei nhu si̱gari ku taba.
  • Di! Yok swuo a̱cuncung a̱ji bah.
  • Nyi mun kwak a̱cuncung naa?
  • A̱cuncung nang a swuo a̱ni na hyat ang ka̱ a kai nna a ghwon bah.
 3. A̱cuncung yet kuzang a̱kurungkung ku a̱bada̱dei nyam mi̱ oda Diptera; ka̱ byia̱ nfeap nfeang (kang ma̱ng nta̱ngka̱i jhyang), á̱ mun ngyei nna a̱cuncung.
  • A̱cuncung na̱ nwai fwuong a̱lyiat nia khwi kwom nwuai ma̱ a̱bi ka.
  • A̱cuncung nani ji̱m nung ma̱ a̱fufwuo.
  • Byii̱ng jini na khwat a̱cuncung bai ma̱nini-ma̱ninika.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Lywei ndong
Kyangfi̱ng
A̱banyam