Wt/kcg/Dot

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > Dot

Tyap

Wat a̱gban swang á̱lyiat Dot ghyang

Bwoi a̱lyoot

Á̱ ku bwuo swang a̱lyiat "Dot" ji neet da̱ a̱tsat wu wa "Dutch".

Yei

A̱lyoot

Dot (á̱kpa Dot)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
  1. Dot yet a̱lyem kya nang A̱dot ba lyiat a̱ni. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyudot a̱ni a̱ yet a̱tyu nang a̱lyem Dot kya yet a̱lyem mbyin nggu ka.
    • Ma̱nang a fwuong Jaman, ku myim a kin fwuong Dot ji meang.
    • Dot ji nang ba̱ lyiat a̱ni ma̱ a̱byin Nedalan vwuon ma̱ng a̱si̱ a̱byin Afi̱rika A̱tak ma̱ a̱da̱dei.
    • Dot yet a̱lyem a̱gwomna̱ti Nedalan kya.

Bwan di̱ lilyem ghyáng