Wt/kcg/A̱za̱za̱rak Ntswa

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > A̱za̱za̱rak Ntswa

Tyap

A̱bwa A̱za̱za̱rak Ntswa wu mi̱ Basilika Sen Bitut, Rom, Vatikan.

Yei

  • Za̱FBS: /Ə̀dzə̀dzə̀rág Ńtsʷɑ̂/
  • A̱nwuat:

A̱lyoot

A̱za̱za̱rak Ntswa (á̱kpa a̱ sang)

Sot swang a̱lyiat:
  • wu (á̱kpa a̱ sang)
  1. A̱za̱za̱rak Ntswa wu yet A̱gwaza wa, a̱wot a̱ vwuon ma̱ng A̱gwaza a̱ yet A̱tyia̱ A̱tyoli nzi̱t Yesu Kristi a̱ni, a̱wot a̱ si̱ bu vwuon ma̱ng Yesu Kristi a̱ yet Nggwon A̱gwaza ka a̱ni. Á̱ ku ta̱m ma̱ng A̱za̱za̱rak Ntswa wu da̱ a̱vwuo á̱niet ba̱ nwuak fwuo di̱ Yesu Kristi a̱ni, gu ka tyai mba a̱tsatsak a̱lyiat wu, gu kwak mba a̱son, a̱wot gu beang mba ba̱ nyia̱ kyang hu ku myim A̱gwaza a̱ni. Nang gu ngyet A̱za̱za̱rak Ntswa a̱ni, á̱ si̱ mi̱ ndi nggu bah. A̱mgba̱m ma̱ng a̱nia, a̱ shya̱ ndung ma̱ng á̱nietkhwi ba. Mat a̱nia, ba̱ yet ma̱ á̱niet a̱feang bya bah; ba̱ yet á̱niet a̱tat bya, a̱wot ba̱ yet A̱gwaza a̱nyiung wa. A̱tyia̱ wu yet A̱gwaza wa. Nggwon ka si̱ yet A̱gwaza. A̱wot A̱za̱za̱rak Ntswa wu si̱ yet A̱gwaza. A̱wot ba̱ yet a̱yaagwaza a̱tat ba̱ vwuon wa a̱ni bah, ba̱ yet ma̱ A̱gwaza a̱nyiung wa. Ma̱nang A̱lyiat A̱gwaza na nhyia̱ kpa̱sai a̱ni, a̱tsak A̱gwaza a̱nyiung wa nshyia̱.[1]
    • A̱za̱za̱rak Ntswa wu yet A̱gwaza wa gba̱mgbam.
    • Yesu ku nyia̱ a̱ na ta̱m ma̱ng a̱nzi̱t A̱za̱za̱rak Ntswa wu a̱ yet nzi̱t a̱tyubeang a̱ni.

Vak yei ghyang

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ya̱fang

  1. A̱lyiat A̱gwaza na di̱n Tyap: A̱li̱ka̱uli A̱fai (2015). "A̱cha̱chet Swáng A̰lyiat".